Skip to main content

Bestellen van bosplantsoen; Handvaten voor de praktijk

25 september 2015

Bos- en groenbeheerders hebben een uitzonderlijk vak. Ze moeten bij de aanleg van een beplanting namelijk tientallen jaren vooruit kijken om zich een beeld te kunnen vormen van het resultaat van hun werk.

Geduld en lange termijn denken zijn dan ook belangrijke waarden. Dit maakt beheerders bijzonder, maar het brengt ook een bijzondere verantwoordelijk met zich mee. Dit wordt bijvoorbeeld sterk weerspiegeld bij het aanleggen van een bos of beplanting. Bij de aanleg moet de basis worden gelegd voor beplantingen die tot wel 150 jaar vitaal moeten blijven en de hen toegedachte functies moeten vervullen. De genen die hierbij in een bos worden gebracht kunnen door natuurlijke verjonging nog veel langer in het bos bewaard blijven. Uit talloze wetenschappelijke studies is bekend dat herkomst een cruciale rol speelt bij de bedrijfszekerheid (gevoeligheid voor ziekten, plagen en bevriezing), aanplantkosten (aanslag, snelle jeugdgroei) en de financiële resultaten (groeisnelheid, stamvorm, betakking) van een beplanting. Het hoeft dan ook geen betoog dat de keuze voor plantmateriaal uitermate doordacht en deskundig moet gebeuren. Voor slechts weinigen is het kiezen en bestellen van plantmateriaal echter dagelijks werk. Dan is het niet eenvoudig om alle benodigde vakkennis paraat te hebben om kwalitatief goed plantmateriaal te bestellen. Deze gids geeft daarom concrete en praktische handvaten voor het stellen van kwaliteitseisen bij het bestellen van plantmateriaal en voor een effectieve controle van het geleverde materiaal.

auteur(s): Patrick Jansen en Martijn Boosten
2015 | 104 pag.| ISBN 978 90 74277 26 6
2017 | tweede druk
prijs: € 7,50 (excl. verzending)