Skip to main content

Groesbeek, een cultuurhistorische wandeling

24 april 2013

In het zuidoosten van de provincie Gelderland in het Rijk van Nijmegen ligt het dorp Groesbeek. De geschiedenis van Groesbeek en haar inwoners is altijd verbonden geweest met het bos dat zich vroeger uitstrekte van Nijmegen tot Xanten en Goch.

De erfgoed route neemt u mee naar de geschiedenis en het historisch erfgoed van de bossen rondom Groesbeek. Het verhaal begint bij het Heilige Woud der Batavieren en de eerste Romeinse invloeden op dit bos. Dit woud is in het midden van de zestiende eeuw als gevolg van wanbeheer door de Gelderse en Kleefse hertogen en illegale houtkap door de lokale bevolking bijna verdwenen. De Gelderse Rekenkamer start rond deze tijd met het herstel en bescherming van het Nederrijkswald, zoals het bos toen werd genoemd. Hiervan vinden we op de route nog diverse relicten zoals bijvoorbeeld aarden wallen en wegen. Vanaf de 19e eeuw komen steeds meer delen van het Nederrijkswald in particuliere handen. Deze landgoedeigenaren hebben een belangrijke stempel gedrukt op het uiterlijk van de bossen, waarvan tegenwoordig nog tal van markante objecten te vinden zijn. Daarnaast heeft ook de Tweede Wereldoorlog haar sporen achtergelaten in deze bossen. Tot slot toont de route diverse sporen van bosgebruik uit de twintigste eeuw, zoals de aanleg van recreatiewegen en experimenten met uitheemse naaldhoutsoorten.

De rijk geïllustreerde cultuurhistorische wandeling over de landgoederen De Wolfsberg, De Muntberg en De Hooge Hoenderberg bij Groesbeek laat u kennis maken met de eeuwenlange historie van dit bosgebied en de relicten van het menselijk gebruik van deze bossen.

auteur(s): Patrick Jansen en Martijn Boosten
2011 | 72 pag. | ISBN 978 94 6148 007 1
bestellen bij: Uitgeverij Matrijs