Skip to main content

De houtstroom van meranti, vuren en populieren in 1979 1984 (I)

29 april 2013

In de zomer van 1984 werd door de Stichting Bos en Hout het rapport "Houtstroomonderzoek - een voorstudie" uitgebracht. Hierover berichtten wij u reeds in "Bos en Hout Berichten" 1984, nummer 6. "Het verdient aanbeveling het houtstroomonderzoek, in de vorm van een proefprojekt, voor een beperkt aantal houtsoorten operationeel te maken", luidde een van de hoofdconclusies van deze voorstudie. Dank zij een belangrijke financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken kon dit proefprojekt worden gerealiseerd. Inmlddeis is dit onderzoek afgesloten en zijn de resultaten vastgelegd in het rapport "Houtstroomonderzoek meranti vuren populieren 1979-1984".

ir. L.J.M. Dielen, 1986