Skip to main content

Wie is voor hout?

29 april 2013

Op 9 april j.l. bood de Stichting Bos en Hout de Minister van Landbouw en Visserij de resultaten aan van een onderzoek naar het "image" van het Nederlandse bos, vooral op produktie gericht bos. De studie werd in opdracht van onze Stichting uitgevoerd door de werkgroep Massacommunicatie van de Rijksuniversiteit Utrecht. De geëquêteerden waren beslissers en opinieleiders op het gebied van het bos in Nederland. Tijdens de aanbieding van het rapport "Wie is voor hout" vertelde de heer Van der Harten, voorzitter van de Stichting, iets over de aanleiding tot het onderzoek. Prof drs. A. van der Meiden van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek leidde, sprak over de resultaten. Minister Braks gaf na het in ontvangst nemen van het rapport een duidelijke, bondige reaktie. Van de drie toespraken volgt hierna de tekst.

G.J.M. Braks, J.D. van der Harten & Prof. A. van der Meiden, 1986