Skip to main content

De beschikbaarheid van hout

29 april 2013

Zojuist heeft de Stichting Bos en Hout aan de Minister van Economische Zaken een nieuw rapport "De Beschikbaarheid van Hout" uitgebracht. Het is een geheel herziene, tot 1983/1984 bijgewerkte editie die een overzicht geeft van de wereldhoutmarkt, de situatie op hetgebied van bos en hout in de belangrijkste export- en importgebieden, de marktontwikkeling in de wereld per belangrijke produktengroep, de situatie in de ontwikkelingslanden en natuurlijk veel over bos en hout in Nederland en de E. G. In dit Bos en Hout Bericht zijn de conclusies en de aan de regering gedane beleidsaanbevelingen weergegeven.

ir. H.A. van der Meiden, 1986