Skip to main content

Aanwas en oogst in het Nederlandse bos

29 april 2013

Vier jaar geleden startte het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een onderzoek (HOSP) naar de jaarlijkse oogst in het Nederlandse bos. De eerste resultaten van dit omvangrijke en gecompliceerde project, dat mede tot stand gekomen is dankzij een belangrijke financiële bijdrage van het bedrijfsleven en het Ministerie van Economische Zaken, zijn meer dan opvallend te noemen. Het is duidelijk dat we vaak nog (te) weinig weten over het Nederlandse bos. Bovendien blijken bepaalde ingeburgerde inzichten niet te stroken met de resultaten van dit HOSP-project. Verder toont het project aan dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven snel tot goede resultaten kan leiden.

ir. L.J.M. Dielen, 1991