Skip to main content

Bosberichten 1992 - 1996

Het Nederlandse papierverbruik en de kap van bomen

Grote houtverbruikers zoals de papierindustrie worden in toenemende mate door maatschappelijke organisaties aangesproken over de gevolgen van houtgebruik voor de natuur. Immers hout gebruiken betekent bomen kappen. In hun motivering gebruiken organisaties vaak cijfers die bij nadere bestudering vaak op een aantal punten mank gaan. Dit leidt nogal eens tot misverstanden en verkeerde conclusies, die zinvolle discussies over het houtgebruik en de gevolgen daarvan in de weg staan. In deze notitie is aangegeven hoeveel hout nodig is om het Nederlandse papierverbruik te dekken en welk deel van de houtoogst naar de papierindustrie gaat.

Robinia Pseudoacacia

Robiniahout kan een goed alternatief zijn voor tropisch hardhout of voor geïmpregneerd hout uit de gematigde streken. Het is duurzaam, buigzaam en laat zich goed verlijmen en bewerken. Bij de verwerking komen echter ook de nadelen van Robiniahout naar voren. De stammen zijn niet altijd recht en het hout trekt gemakkelijk krom of scheurt. Of de aanplant van Robinia in ons land aantrekkelijk is, heeft ook te maken met teeltaspecten en de prijs van het hout. Bos en Hout Feiten zet de belangrijkste gegevens over dit Europese hardhout opeen rij.

Internationale Houtmarktontwikkelingen

Elk najaar komen deskundigen in Geneve en Yokohama bij elkaar om de ontwikkelingen op de internationale houtmarkt van rondhout, gezaagd hout en houten plaatmaterialen te bespreken en het beleid voor de toekomst uit te zetten.ln Genève constateerde men onder andere voor het afgelopen jaar een voortgang van de heftige fluctuaties in de markt. Niemand heeft daar een verklaring voor. In Yokohama viel ook een voortzetting van een eerder ingezette trend waar te nemen: voor tropisch hout blijft Azië de belangrijkste markt. In dit Bos en Hout Bericht een verslag van de marktdiscussies tijdens beide vergaderingen.

De Russische federatie, een sluimerende woudreus

De voormalige Sovjet-Unie bezat bijna een kwart van het totale wereldbosareaal. De Russische Federatie, als belangrijkste erfgenaam, beschikt daarmee over de grootste houtreserves ter wereld. Na omvangrijke hervormingen komt het economische herstel in de Russische Federatie geleidelijk aan op gang. Dat geldt ook voor de bos- en houtsector, die de afgelopen jaren een grote terugval doormaakte. In dit Bos en Hout Bericht meer informatie over de sluimerende Russische woudreus.

Perspectieven voor energieplantages

De teelt van energiehout in speciale plantages is zowel voor het milieu als voor de landbouw van belang. Energieplantages zijn immers een duurzame energiebron, ze verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, ze dragen bij aan vermindering van CO2-concentratie in de atmosfeer en zijn bovendien een aantrekkelijk alternatief voor braaklegging van landbouwgrond. Ondanks deze goede vooruitzichten staat de teelt van energiehout nog in de kinderschoenen. In dit Bos en Hout Bericht de stand van zaken.

Voorzitter Gijs van Aardenne overleden

Onlangs overleed toch nog plotseling onze voorzitter Gijs van Aardenne. Sinds vorig jaar leed hij aan de agressieve en ongeneeslijke spierziekte A.L.5. Van Aardenne was sinds juli 1988 voorzitter van de Stichting Bos en Hout. Door zijn dood verl iezen we veel eerder dan verwacht een zeer gewaardeerd, betrokken en integer bestuurder, die behalve voor de SBH van grote betekenis was voor de totale bosen houtsector. Ter nagedachtenis aan hem beschrijft oud-directeur Van der Meiden in dit Bos en Hout Bericht de voorzitter en persoon: Gijs van Aardenne.