Skip to main content

Bosberichten 1992 - 1996

Toekomstige beschikbaarheid van hout 2

In Europa laten verbruik en produktie van hout en houtprodukten sinds 1960 een sterke groei zien. Op grond van de jaarcijfers is echter moeilijk te zeggen hoe deze ontwikkelingen verder zullen verlopen, want de cijfers schommelen sterk. Een reden voor ECE/FAO om elke tien jaar de trends bloot te leggen. De nieuwste 'European Timber Trend Study'l) die in juni verschijnt, schetst de verwachtingen tot het jaar 2020. Het vorige Bos en Hout Bericht belichtte de meest waarschijnlijke algemene trends. Dit nummer gaat in op de veranderingen in vraag en aanbod als het rondhout en de eindprodukten in prijs veranderen, de bouw van woningen afneemt, het gebruik van oud papier verder toeneemt of wanneer het afneemt en als er een (tijdelijk) wereldwijd houttekort is.

Toekomstige beschikbaarheid van hout 1

Krijgt Europa te kampen met een houttekort en hoe ligt dat wereldwijd? Zullen de prijzen van hout en houtprodukten stijgen? Is de stagnatie in de afzet van gezaagd hout blijvend? Heeft de Europese houtverwerkende industrie een sterke concurrentiepositie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeert de ECE/FAO ongeveer elke 10 jaar de Europese trends aan de hand van speciaal ontwikkelde scenario's. De vijfde Timber Trend Study verschijnt binnenkort en schetst de verwachtingen voor vraag en aanbod van hout en houtprodukten tot het jaar 2020. Dit Bos en Hout Bericht geeft de algemene trends weer, gebaseerd op het basisscenario uit de studie. De volgende uitgave gaat over de gevolgen van varianten op dit scenario.

Landenoriëntatie Bos en Hout

Hoe ziet het bosbeleid van Indonesië er uit? Hoeveel gezaagd hout produceerde Frankrijk in 1992? Hoeveel procent van het Poolse bos is in handen van de overheid? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is te vinden in de 'Landenoriëntatie Bos en Hout'. Het is een losbladig naslagwerk waarin tweederde van alle produktieve bossen op aarde en driekwart van de wereldhoutoogst in feiten en cijfers is terug te vinden. Dit Bos en Hout Bericht belicht de opzet van de Landenoriëntatie en plaatst enkele kerngegevens in een mondiaal kader.

Surfen naar de FAO in Rome

Per computer een pizza met éxtra kaas bestellen, een brochure aanvragen, statistieken over bosbouwprodukten in Maleisie raadplegen, wereldwijd discussieren over certificering of een conceptrapport voor commentaar naar enkele overzese collega's sturen. Het kan allemaal met Internet en bovendien ook nog snel en eenvoudig. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van mogelijkheden, beperkingen en overwegingen om al dan niet zelf 'op het net' te gaan.

Groen beleggen

Sinds de Fiscale Groenregeling er is, halen groenfondsen honderden miljoenen guldens uit de beleggingsmarkt. Bijna alle grote banken onderzoeken de mogelijkheid om groen sparen en groen beleggen te introduceren. Hoog tijd dus om ons af te vragen of de Nederlandse bosbouw kan profiteren van deze nieuwe goudzoekerskoorts! In dit Bos en Hout Bericht enkele mogelijkheden op een rij.

Economisch gewin door ketendenken?

Volgens bureau Berenschot1) hebben individuele bedrijven absoluut economische voordelen te verwachten van milieuverbetering binnen de hele sector. Ketendenken is 'in'. Het stimuleert tot een kritische blik op het bedrijfsproces, de concurrentiepositie en de marktrelaties. Minister Wijers van Economische Zaken introduceerde zelfs een nieuw woord: 'econologie'. Ook de bos en houtsector zal aan integrale ketenbenadering moeten geloven, wil men een partij mee kunnen blijven blazen. In dit Bos en Hout Bericht de stand van zaken voor het produkt hout.