Skip to main content

Is er een markt voor gecertificeerde houtproducten?

29 april 2013

Tot nu toe staan twee punten centraal in de discussie over certificering van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen: de (politieke) haalbaarheid en de eisen die voor zo'n certificaat zullen gelden. Veel minder aandacht was er voor de gevolgen van certificering. Daarom een Bos en Hout Bericht over certificeringskosten, de reactie van consumenten en de gevolgen voor boseigenaren en houtverwerkende industrie.

 J.A.N. Stolp, 1997