Skip to main content

Onbekend, onterecht onbemind?

02 juni 2013

Er zijn wereldwijd duizenden houtsoorten geïdentificeerd met ieder zijn eigen eigen schappen, karakteristieken en toepassingen. Toch wordt maar een relatief klein deel gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij (certificering van) duurzaam bosbeheer wordt getracht de soortensamenstelling van het bos in balans te houden. Hierdoor komen in toenemende mate 'nieuwe' houtsoorten op de markt. Een prima ontwik keling voor het bos, maar het blijkt dat marktintroductie van deze soorten niet eenvoudig is. Reden voor Probos om Boris Bakker, student International Timber Trade, te vragen de antwoorden op de volgende vragen te laten uitzoeken: hoe kan de houthandel en -verwerking beter inspelen op het gebruik van minder bekende houtsoorten en welke middelen kunnen hen hierbij helpen?

Mark van Benthem en Boris Bakker (stagiair Probos), 2011