Skip to main content

De lange adem van de Spessart

02 juni 2013

Het bosbeheer in Nederland heeft de afgelopen decennia vele veranderingen doorge maakt, onder andere als gevolg van publieke druk. Het is voor beheerders steeds moeilijker geworden om alle belangen een plek te geven in de duurzame functiever vulling van het bos. Bovendien wordt daardoor de lange termijn nog wel eens uit het oog verloren. Onze oosterburen hebben ook te maken met veel belangen, wensen en eisen. Hoe wordt er daar mee omgegaan in relatie tot de beheervisie en wat kunnen wij er in Nederland van leren? Probos ging kijken in de Spessart en stuitte op inter essante aspecten, zoals het concept van biotoopbomen, waarom voor verjonging vooral gebruik gemaakt wordt van zaaien en waarom voor één eikenstam 20.000 euro betaald wordt.

Casper de Groot, Mark van Benthem en Patrick Jansen, 2011