Skip to main content

Bosbeheer in de (weerbarstige) Indonesische praktijk

02 juni 2013

Indonesië heeft lang weinig progressie geboekt met aantoonbaar verantwoord bosbeheer en is nog steeds berucht om grootschalige ontbossing. Echter, sinds kort zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Zo heeft Indonesië afgelopen voorjaar in het kader van het FLEGT-actieplan van de Europese Unie een Voluntary Partnership Agreement (VPA) afgesloten, wat moet resulteren in legale houtstromen naar de EU. President Yudhoyono heeft bovendien plannen gepresenteerd om, met de nodige steun van buitenlandse donoren, de reductie van de CO2 -uitstoot terug te dringen. Dit zou neer moeten komen op het terugdringen van ontbossing en de president heeft zelfs gezegd de laatste drie jaar van zijn termijn te wijden aan het beschermen van de regenwouden. Mooie woorden die hij hopelijk waar gaat maken. Daarnaast zijn er de nodige private initiatieven, zoals certificering van verantwoord bosbeheer, waarmee de afgelopen tijd de nodige successen zijn geboekt.

Mark van Benthem, 2011