Skip to main content

#2-2023 / Effecten van graasdruk op bosverjonging op de Veluwe

06 juni 2023

Joyce Penninkhof, juni 2023

In veel bossen op de Veluwe wordt de doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen belemmerd door een hoge wilddruk. De verjonging van loofbomen wordt aangevreten en komt nauwelijks door de vraatlijn heen. Hierdoor neemt de diversiteit van het toekomstige bos af, stokt de bosontwikkeling en staan verschillende ecosysteemdiensten onder druk. Om meer inzicht in de graasdruk te verkrijgen en waar nodig gericht bij te kunnen sturen, wordt in het langjarige onderzoek 'Bosverjonging op de Veluwe' het effect van grote hoefdieren op bosverjonging vastgelegd. Dit Bosbericht presenteert de tussenresultaten.

Aanleiding van het onderzoek 
In een goed functionerend bosecosysteem dat klimaatbestendig is, is ruimte voor de verschillende bosontwikkelingsfasen met in de regel een brede diversiteit aan boomsoorten: een doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen, aftakelende en dode bomen. Deze cyclus wordt in veel bossen van de Veluwe belemmerd door een hoge wilddruk waardoor de verjonging van veel loofboomsoorten nauwelijks plaatsvindt. Hierdoor neemt diversiteit af en wordt de bosontwikkeling negatief beïnvloed met een incompleet bosecosysteem als resultaat. Ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, recreatie en houtproductie staan hierdoor onder druk.