In de Pers

Wageningen, 18 mei 2021

Probos stelt als kennisinstituut het belang van het bos centraal. Ons team van experts zet zich in voor duurzaam bosbeheer en bosuitbreiding in Nederland én daarbuiten. Wij ontwikkelen onafhankelijke praktijkgerichte kennis voor terreinbeheerders, beleidsmakers, NGO’s en andere organisaties in de bos- en houtketen in Nederland en daarbuiten. 

We zetten ons al jaren in voor biodiversiteit en bekrachtigen dit nu door ons als partner aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zodat we kennis uit kunnen wisselen en samen met de andere partners ons inzetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland.

Bossen herbergen een groot deel van de biodiversiteit. Natuurlijke dynamiek is in het huidige Nederlandse bos veelal uitgeschakeld, de variëteit aan bostypen en bosontwikkelingsfasen is beperkt, het areaal is versnipperd en de bodem in veel bossen degradeert. Hierdoor blijft de biodiversiteit achter. Daarom zetten wij ons ervoor in dat er een integrale visie wordt ontwikkeld op het Nederlandse bos, waarin biodiversiteit op landschapsschaal wordt meegenomen.

Meer bossen en bomen kunnen bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit, waarbij er moet worden gezocht naar plekken waar bossen, landschapselementen en agroforestry een grote meerwaarde hebben en het (historische) landschap weer helpen aankleden en de biodiversiteit versterken. Een belangrijke bedreiging voor boshabitattypen is de ongunstige staat van de hydrologie, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, en de hoge stikstofdepositie. Wij willen bijdragen aan systeemherstel én bosuitbreiding stimuleren, met in het bijzonder aandacht voor de zeldzame bostypen.

In onze meerjarenstrategie is bos en biodiversiteit opgenomen als onderdeel van toekomstbestendig bosbeheer.

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

Meer informatie

Contactpersoon: Anne Reichgelt
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tags