Publicaties In de Pers

PERSBERICHT
Zundert/Wageningen, 11 april 2019

Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie en waterschap Brabantse Delta zijn een samenwerking gestart om in het kader van klimaatslim landgebruik waterbergingen in te zetten voor de teelt van houtige biomassa en te werken aan klimaatslimme landschapsinrichting. Door middel van een pilot willen beide organisaties bijdragen aan lokale duurzame kringlopen, het landschap versterken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. De pilot wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO.

Lees meer...

Kiplekker in het bos
Resource | 13 2019

Onderzoek naar vermindering uitstoot broeikasgassen
Wageningen World | 1 2019

Pluimveekrant | maart 2019

de bosbouw | 22 november 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 23 oktober 2018

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise starten met het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer...

AD.nl | 23 oktober 2018

Vakblad Natuur Bos Landschap | oktober 2018

GroenKennisnet.nl, 10 oktober 2018

GroeneRuimte.nl, 10 oktober 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 2 oktober 2018

Het kwartaalblad “Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg” dat tussen 1964 en 1987 werd uitgegeven door Stichting Populier is digitaal beschikbaar via WUR Library. De ruim 500 artikelen die in de 24 jaargangen van het tijdschrift verschenen, zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar, zodat bos-, landschaps- en groenbeheerders van deze vakkennis gebruik kunnen maken.

Lees meer...

ETTF newsletter, Autumn 2018

www.nieuweoogst.nu, 19 september 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 17 september 2018

Duizendknoop
Duizendknoop is een invasieve plantensoort die van oorsprong afkomstig is uit Azië. Tussen 1829 en 1841 werd deze soort in Nederland ingevoerd. Duizendknoop heeft door de zeer snelle groei een groot negatief effect op de aanwezige natuur. Andere soorten worden simpelweg overwoekerd en verdrongen. Duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich makkelijk in bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid en biodiversiteit en hoge kosten voor groenonderhoud. Uit praktijkproeven die tussen 2013 en 2017 door Probos zijn uitgevoerd, blijkt dat duizendknoop erg lastig te bestrijden is.

Lees meer...

Anderhalve kilo wijsheid in boekvorm, uitgeschreven over 560 bladzijden. Maar hoe krijg je dat in de hoofden en vingers (praktijk!) van de bosbeheerder? Dat is de uitdaging die de zes redacteuren en ruim tachtig schrijvers zich gesteld hebben. lk zal aan het eind van dit stukje proberen de vraag te beantwoorden of ze geslaagd zijn in deze uitdaging.

Vakblad Natuur Bos Landschap, september 2018

Bestelformulier Praktijkboek Bosbeheer

PERSBERICHT
08/08/2018, GONTRODE / WAGENINGEN

In een studie over gecertificeerd hout stellen BOS+, Probos en IDEA Consult vast dat het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerd primair hout op de Belgische markt in 2016 samen 59,5 procent bedroeg. Een positieve trend is duidelijk zichtbaar, maar grotere inspanningen zijn nodig rond gecertificeerd tropisch en gematigd hardhout en rond boscertificering in eigen land.

Lees meer...

PRESS RELEASE
Utrecht / Wageningen, Netherlands: Tuesday 26 June 2018

If just Europe’s seven leading tropical timber-importing countries (France, the UK, the Netherlands, Belgium, Italy, Spain and Germany) committed to 100% sustainable sourcing of primary tropical timber products, it would incentivise sound forest stewardship of over 5 million hectares of tropical forest.

This is one of the headline findings of the latest report from the European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC), convened by IDH, the Sustainable Trade Initiative and written by the forest and timber sector expert Probos.

Lees meer...

Vakblad Natuur Bos Landschap, april 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 29 maart 2018

Stichting Probos heeft een online beslisboom ontwikkeld die terreinbeheerders handvatten biedt voor voorkoming van verspreiding van duizendknoop en helpt om keuzes te maken in de bestrijdingsmethoden en bestrijdingsnoodzaak. De beslisboom is te raadplegen via www.bestrijdingduizendknoop.nl/beslisboom

Lees meer...

label