Skip to main content

groene projecten financieren met crowdfunding

30 mei 2013

Prezi van het onderzoek naar de mogelijkheden die Crowd Funding (CF) kan bieden aan de natuur-, bos- en landschap sector (NBL-sector) in het algemeen, en de terreinbeheerders in het bijzonder.

2012