Skip to main content

Energieverbruik mobiele werktuigen bosbouw

31 januari 2024

Sander Teeuwen, Jasper Velthuis (Stichting Probos) , januari 2024

Voor Eurostat moet het CBS sinds verslagjaar 2022 namens Nederland cijfers aanleveren over het energieverbruik binnen de sector bosbouw. Momenteel geeft het CBS daarvoor een expertschatting van 0 PJ, maar er bestaat de wens dit beter te onderzoeken, zodat in het vervolg een beter onderbouwde hoeveelheid kan worden opgegeven. Hiertoe heeft het CBS Stichting Probos gevraagd om te voorzien in de wens om de hierboven beschreven analyse opnieuw uit te voeren.

Deze rapportage geeft een benadering van het totale energieverbruik van de Nederlandse bosbouw, inclusief een uitsplitsing naar oogstmethode en brandstoftype. Het wagenpark binnen de sector valt buiten deze berekening.