Skip to main content

Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013

09 juli 2015

Jan Oldenburger en Casper de Groot, januari 2015

FSC Nederland, de VVNH, het ministerie van IenM en IDH willen meer inzicht verkrijgen in de afzetmarkten van verschillende (tropische) houtproducten op de Nederlandse markt. Deze grote belangstelling voor het verkrijgen van meer inzicht in de Nederlandse houtmarkt komt aan de ene kant voort uit de wens het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd (tropisch) hout op de Nederlandse markt te vergroten en daarmee duurzaam bosbeheer te stimuleren. Aan de andere kant ontbreekt het bedrijven die binnen de Nederlandse houtmarkt opereren aan marktinformatie die zij als referentie kunnen gebruiken voor hun eigen positie binnen de houtmarkt en op basis waarvan zij eventuele investeringsbeslissingen kunnen baseren.

De detailstudie die is uitgevoerd naar de afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt, waarvan de resultaten in dit rapport zijn verwerkt, is de eerste uitgebreide studie over de gehele breedte van de houtmarkt die sinds jaren is uitgevoerd. De auteurs hopen dat de resultaten volop zullen worden gebruikt en de basis vormen voor veel nieuwe acties binnen de Nederlandse houtmarkt.

Het is echter zeer belangrijk te beseffen dat zonder de medewerking van alle bedrijven aan deze studie de resultaten niet tot stand zouden zijn gekomen. De auteurs realiseren zich dit ten zeerste en willen de bedrijven dan ook expliciet bedanken voor hun medewerking en inzet!