Skip to main content

Marktvraag, beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hout

09 juli 2015

Jan Oldenburger, Casper de Groot en Mark van Benthem, april 2015

Om gerichte acties tot het vergroten van de marktaandelen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout binnen de productgroep gezaagd tropisch hardhout te kunnen ontwikkelen is het belangrijk te weten binnen welke afzetmarkten het marktaandeel met name achterblijft en wat hiervoor de belangrijkste motieven zijn. Mogelijke verschillen in beschikbaarheid en prijs tussen gecertificeerd en niet gecertificeerd hout kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Voor de afzetmarkten GWW, timmerindustrie en burgerlijke- en utiliteitsbouw is in deze studie gekeken welke motieven ten grondslag liggen aan het kopen van gezaagd tropisch hout dat is niet voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. 

Binnen de houtketen wordt nog altijd regelmatig aangegeven dat de beschikbaarheid van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout onvoldoende is. Dit ondanks diverse acties die zijn ondernomen om dit argument voor het niet toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout van tafel te krijgen. Daarnaast wordt ook vaak aangegeven dat gecertificeerd hout (te) duur is ten opzichte van ‘regulier’ hout. Beide onderwerpen kunnen ervoor zorgen dat aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout niet of in beperktere mate wordt toegepast. In deze studie is duidelijk gemaakt in hoeverre de beschikbaarheid van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout nog een probleem vormt en is daarnaast voor een viertal standaard houtproducten vastgesteld wat de meerprijs is van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.