Skip to main content

Laanbeheer en vleermuizen: Met oog voor veiligheid en cultuurhistorie

29 april 2013

Eric Jansen, Peter Twisk en Herman Limpens (Zoogdiervereniging), Mark van Benthem en Casper de Groot (Probos), maart 2012 (Geactualiseerd: 17 november 2016)

In veel gebieden zijn laanbomen de enige bomen met holten die door vleermuizen als verblijfplaats gebruikt kunnen worden. Anders dan de meeste andere dieren maken vleermuizen niet zelf een schuilplaats, maar gebruiken ze uitsluitend bestaande holten als onderkomen. Ongeveer de helft van de vleermuissoorten die in Nederland voorkomen gebruikt holten in bomen als verblijfplaats. Vleermuizen kunnen deze holten niet zelf maken, maar zijn afhankelijk van diverse holtenvormende processen.