Skip to main content

Van bos tot bouwplaats

30 november 2015

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, november 2015

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het duurzaam hout dossier. In 2008 zijn de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (TPAS) vastgesteld door de minister van VROM. Anno 2015 zijn de belangrijkste keurmerken voor verantwoord bosbeheer aan TPAS getoetst en toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid (FSC en PEFC). Er zijn standaard bestekbepalingen o.b.v. TPAS ontwikkeld die (deels) verwerkt zijn in standaard besteksystemen, er is een houtdatabase beschikbaar met (o.a.) informatie over welke houtsoorten beschikbaar zijn met keurmerk dat voldoet aan TPAS en wie ze kan leveren (www.houtdatabase.nl). 

Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat nut en noodzaak van duurzaam inkopen van hout bij veel inkopers tussen de oren zit en dat in het gros van de overheidscontracten en aanbestedingen eisen t.a.v. een verantwoorde herkomst van het hout(en product) zijn opgenomen. Desalniettemin blijkt uit onderzoeken dat in de praktijk vaak niet achteraf kan worden aangetoond dat er daadwerkelijk duurzaam geproduceerd hout is toegepast. Er zijn wel ideeën over hoe dit komt, maar het is recent niet onderzocht.

Met het ondertekenen van de Green Deal “Bevorderen Duurzaam Bosbeheer” (juni 2013) is een nieuwe stap gezet in het verwezenlijken van het doel om op afzienbare termijn duurzaam geproduceerd hout tot de norm op de Nederlandse markt te maken. In het kader van deze Green Deal heeft de rijksoverheid toegezegd rijksprojecten te evalueren op het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Aan de toezegging in de Green Deal is met dit onderzoek invulling gegeven.

Doel van het onderzoek: wat zijn momenteel nog de belemmeringen om te komen tot (het aantoonbaar maken van) duurzaam inkopen van hout door de rijksoverheid in de GWW en de bouw- en utiliteitsbouw (B&U) en welke hulpmiddelen zouden kunnen helpen?

Kabinetsreactie op het rapport 'Van bos tot bouwplaats'