Skip to main content

Sociale werkvoorziening en zorg in natuur-, bos- en landgoedbeheer

29 april 2013

Jaap van den Briel en Brechtje de Bruin, juni 2010

Kansrijk bos, een unieke vereniging van mens en natuur
Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat sociale werkvoorziening en zorg een waardevolle en kansrijke activiteit kan zijn voor beheerders van bos- en natuur. Mits kundig en zorgvuldig georganiseerd, kan er sprake zijn van een driedubbele win situatie; het bevordert het welzijn van de cliënten, het beantwoordt aan de doelstellingen van de zorginstellingen en/of reïntegratiebedrijven (‘vraag’) en het levert eigenaren en/of beheerders van bos- en natuur op meerdere vlakken (bedrijfsmatige) meerwaarde (‘aanbod’).