Skip to main content

Bladpatroon Rijksmonument Luntersche Buurtbosch; aanbevelingen voor beheer en inrichting

29 april 2013

Mark van Benthem, juli 2013

Het Luntersche Buurtbosch is het enige bos(ontwerp) in Nederland dat Rijksmonument is. Daarom is het padenstelsel in de vorm van een tak en bladpatroon leidend in de adviezen omtrent het laanbeheer. Gezien de unieke status van het Buurtbosch als Rijksmonument is cultuurhistorie (het ontwerp) leidend in het beheer. Echter, in 2011 is het Buurtbosch als natuurbos gekwalificeerd. Dit kan leiden tot conflictsituaties in het beheer.