Skip to main content

Naar een impuls voor meer waarde uit crowdfunding in de natuur-, bos- en landschapssector

29 april 2013

Jaap van den Briel, oktober 2013

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van het financierings- en communicatieinstrument crowdfunding ter realisatie van maatschappelijke en/of commerciële projecten, ontwikkeld door ondernemers, beheerders en/of particulieren die op directe of indirecte wijze een bijdrage willen leveren aan de duurzame instandhouding en duurzame verwaarding/benutting van de ‘groene’ omgeving (natuur, bos en landschap) in stad en land. Hieronder vallen dus zowel initiatieven van terreinbeheerders en (groene en niet-groene) ondernemers, als die van particulieren.