Skip to main content

Rapporten: 2018 en ouder

Praktijkproef bestrijding duizendknoop

Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken, december 2017

Resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop.

In 2011 is Probos begonnen met onderzoek naar bestrijding van invasieve soorten, omdat er vanuit het beheer steeds meer vragen over geschikte methoden gesteld werden. Uit beschikbare kennis en wetenschappelijke literatuur bleek het niet mogelijk om één of meerdere methoden aan te wijzen die in Nederland succesvol zouden zijn bij bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Groene en blauwe diensten verweven

Martijn Boosten & Jaap van den Briel, november 2017

Het combineren van biomassateelt met wateropgaven

De ruimte voor biomassateelt in Nederland is beperkt. Er liggen daarom vooral kansen voor de aanleg van biomassaplantages in functiecombinaties en op restgronden. Nederland kent tal van wateropgaven, zoals de berging van overtollig water, de bevordering van doorstroming van rivieren, het versterken van waterkeringen, het zuiveren van water en vernatting van percelen in het veenweidegebied.

Herziening criteria inkoop hout

Martijn Boosten, Mark van Benthem & Joyce Penninkhof, oktober 2017

Voorstel voor herziening criteria inkoop hout in het kadervan het inkoopbeleid van de Rijksoverheid.

Sinds 2008 wordt er gewerkt met de Nederlandse Inkoopcriteria, verwoord in het ‘Timber Procurement Assessment System’ (TPAS), om de duurzame herkomst van hout te toetsen. Diverse ontwikkelingen, waaronder de evaluatie van TPAC, vormen aanleiding voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een verkenning van de mogelijkheden voor actualiseringen en modernisering van het inkoopbeleid voor duurzaam hout.

Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod

Jan Oldenburger, Dries Van der Heyden, Fons Voncken & Bert De Somviele, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit III – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod

Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters

Martijn Boosten, Fons Voncken, Dries Van der Heyden, Jan Oldenburger & Bert, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit II – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters

Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Houtstromen in kaart brengen

Jan Oldenburger, Dries Van der Heyden, Fons Voncken & Bert De Somviele, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit I – Houtstromen in kaart brengen