Skip to main content

Het dakbos van MSQ Groep BV

08 juni 2022

Joyce Penninkhof, Gera op den Kelder, Sietze van Dijk & Anne Reichgelt, 2022

Een verkenning naar de realisatie van 100 hectare natuurbos ter compensatie van de klimaat impact van MSQ Groep BV in Nederland.

MSQ Groep BV, een holding van Nederlandse dakspecialisten, streeft ernaar om volledig CO2 neutraal te zijn in 2030. Om dit doel te halen wordt volop geïnvesteerd in mitigerende maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen en een volledig elektrisch wagenpark. Daar waar het verder reduceren van CO2 uitstoot technisch niet meer mogelijk is, wordt deze gecompenseerd met de aanleg van 100 hectare natuurbos. De eerste 10 hectare hiervan is in samenwerking met het Buitenfonds van Staatsbosbeheer inmiddels gerealiseerd.  MSQ heeft Probos gevraagd om de mogelijkheden van de aanleg van klimaatbos te inventariseren: grondverwerving, bosaanplant en ontwikkeling, de kosten van aanleg en onderhoud en de (provinciale) subsidies die beschikbaar zijn om dit ambitieuze doel te kunnen realiseren. Het rapport is hieronder te vinden en op de website van de bossenmakelaar. MSQ beraadt zich nu, samen met Probos, op de volgende stappen: een zoektocht naar geschikte locaties voor de realisatie van 100 hectare nieuw bos in Nederland.

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof, Gera op den Kelder, Sietze van Dijk & Anne Reichgelt
opdrachtgever(s): MSQ Groep BV
periode van uitvoering: 2022