Publicaties Rapporten: 2004

Gebca Velema, november 2004

Intern

Jan Oldenburger, september 2004

Intern

Patrick Jansen en Leen Kuiper, mei 2004

Voor de instandhouding van de natuurwaarden van rietlanden is beheer noodzakelijk in de vorm van plaggen of open water maken. Hierbij komen grote hoeveelheden biomassa vrij, waar nauwelijks afzet voor is. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de mogelijkheden om deze rietbiomassa geschikt te maken als biobrandstof voor de opwekking van duurzame energie.

Patrick Jansen, april 2004

In de periode vanaf 1986 zijn veel tijdelijke (populieren)bossen aangelegd met overheidsubsidies. De eerste contracten voor deze bossen lopen binnenkort af. Verschillende eigenaren beraden zich nu op de vraag hoe zij verder moeten. Voor een deel van de boseigenaren is het handhaven van bos een belangrijke optie, omdat zij bijvoorbeeld geen landbouwbedrijf meer hebben of opzien tegen de hoge kosten van het verwijderen van de stobben.

Patrick Jansen, maart 2004

Mountainbiken is in de jaren negentig een populaire tijdsbesteding geworden, maar is niet zonder gevolgen gebleven voor bos- en natuurbeheer en (andere) recreanten. Helaas is er tot dusverre in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar de aard en ernst van deze gevolgen. Daardoor vinden discussies over eventuele schade en overlast die door mountainbikers zou worden veroorzaakt, plaats op basis van emoties en vooroordelen. Er bestaat nog nauwelijks feitelijke onderbouwing voor beheersbeslissingen met betrekking tot het mountainbiken.

NB: de mountainbike en andere sporten in de natuur hebben sinds 2003 een vlucht genomen. Dit leidt tot toegenomen drukte in bos en natuur. Bovendien zijn er sinds 2003 studies uitgevoerd door o.a. SOVON en RAVON naar de impact van mountainbiken op verschillende natuurwaarden. Het is belangrijk ook deze nieuwe kennis te bestuderen om te komen tot een gewogen oordeel over de impact van mountainbiken op natuurwaarden.