Rapporten

downloaden

Patrick Jansen, maart 2004

Mountainbiken is in de jaren negentig een populaire tijdsbesteding geworden, maar is niet zonder gevolgen gebleven voor bos- en natuurbeheer en (andere) recreanten. Helaas is er tot dusverre in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar de aard en ernst van deze gevolgen. Daardoor vinden discussies over eventuele schade en overlast die door mountainbikers zou worden veroorzaakt, plaats op basis van emoties en vooroordelen. Er bestaat nog nauwelijks feitelijke onderbouwing voor beheersbeslissingen met betrekking tot het mountainbiken.

Tags