Publicaties Rapporten: 2007

Gebca Velema, december 2007

Intern

Patrick Jansen, juli 2007

Niet beschikbaar

Jan Oldenburger, juni 2007

Intern

Martijn Boosten en Patrick Jansen, juni 2007

Uit deze quick scan blijkt dat de beplant ingen op en rondom de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de hoogt ijdagen (eind 19e eeuw) een belangrijke militaire funct ie hadden. Boom- en st ruiksoorten werden in verschillende beplant ingsvormen (lanen, hakhout , hagen, opgaande bomen, knotwilgen etc.) aangeplant en beheerd. De funct ies van de beplant ing liepen afhankelijk van de plek en de beplant ingsvorm uitéén. De beplant ing diende vooral als barrière, camouflage, gezichtsdekkings en leverancier van gebruikshout . De uitgebreide onderhoudsbestekken laten zien hoeveel waarde men hechtte aan de instandhouding van de beplant ing. Vanaf 1918 begon door de veranderende manier van oorlogsvoeren de Nieuwe Hollandse Waterlinie en daarmee ook de beplant ing haar militaire funct ie geleidelijk te verliezen. Na 1945 verloor de Nieuwe Hollandse Waterlinie definit ief haar militaire funct ie. De huidige beplant ing op de forten heeft een belangrijke recreat ieve funct ie en natuurfunct ie, maar ook een grote cultuurhistorische waarde.