Rapporten

downloaden

Martijn Boosten en Brechtje de Bruin, juli 2009 (aanvullingen juni 2015)

De thuja (Thuja plicata) is een waardevolle houtsoort die in Nederland nog maar weinig voorkomt, maar zeker een rol verdient in het Nederlandse bos. Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de karakteristieken, groeiplaatseisen en houteigenschappen van de thuja. Daarnaast wordt de aanleg en het beheer van thujaopstanden beschreven.

Tags