Behoud uniek erfgoed in Nunspeetse bossen

05 september 2019

PERSBERICHT
Rozendaal, 5 september 2019

Informatiebijeenkomst over Bosbrigade Nunspeet op 21 september

Bij erfgoed denken we vaak aan monumentale gebouwen. Minder bekend is dat bossen veel erfgoed herbergen, zoals grafheuvels, monumentale bomen, lanen, wildwallen en ijzerkuilen. De gemeente Nunspeet, Stichting Probos en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren op zaterdag 21 september een informatiebijeenkomst over landschappelijk erfgoed in de bossen rond Nunspeet. De wens is om met betrokken bewoners een zogenaamde Bosbrigade Nunspeet op te richten om het erfgoed in de Nunspeetse bossen te behouden voor de toekomst. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 9.00 tot 12.00 uur in de Bijentuin, Eperweg 57 in Nunspeet. Aanmelden is niet nodig.

“In de bossen rond Nunspeet ligt uniek erfgoed verscholen”
Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het bijzondere erfgoed in bossen en hoe een Bosbrigade kan helpen dit erfgoed in de Nunspeetse bossen op te sporen en te behouden. Projectleider Martijn Grievink van SLG licht toe: “In de bossen rond Nunspeet ligt uniek erfgoed verscholen. Denk hierbij aan oude walpatronen, grafheuvels en oude hakhoutstoven. Sommige van deze elementen zijn zeldzaam, streekeigen en komen alleen voor in bossen. We gaan nu samen met bewoners in de bossen op zoek naar bekende én onbekende elementen. Van de gebaande paden en dwars door de bossen, een ontdekkingstocht naar het erfgoed. De elementen gaan we vastleggen, beschrijven en planmatig beheren. Met als doel om dit bijzondere erfgoed op lange termijn samen met bewoners te behouden”.

Bewoners erbij betrekken
Martijn Grievink vertelt waarom hulp van bewoners uit Nunspeet en omgeving hierbij belangrijk is: “Bewoners van de Veluwe zijn doorgaans erg trots op hun eigen leefomgeving en voor dit project betrekken we hen dan ook graag. We starten met de informatiebijeenkomst op 21 september, waarbij iedereen met belangstelling voor erfgoed welkom is. SLG en Probos organiseren op woensdagavond 25 september en zaterdag 28 september voor belangstellenden een aanvullende cursus voor het herkennen en inventariseren van erfgoed in bossen.

  persbericht Behoud uniek erfgoed in Nunspeetse bossen logos


Kijk voor meer informatie op https://landschapsbeheergelderland.nl/behoud-uniek-erfgoed-in-nunspeetse-bossen/

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Grievink van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026 3537444.