Skip to main content

In de pers 2016 - 2020

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Elk station een veteraanboom

Vandaag hebben we samen met NS en ProRail bij station Bussum Zuid de eerste toekomstige veteraanboom geplant. Uiteindelijk zal op elk NS station in Nederland een veteraanboom geplant of aangewezen worden. De groeiplaats van deze bomen blijft beschermd, zowel boven- als ondergronds. ProRail en NS willen de stations en hun omgeving groener maken en planten daarom in samenwerking met stichting Probos rondom stations bomen die ze de komende tijd met rust gaan laten.

Centrale plek bestrijding duizendknoop

In samenwerking met andere partijen werkt Probos aan een centrale plek voor de bestrijding van duizendknoop. Op nu.nl is hierover een artikel te lezen. 

Lees artikel

'Made in Holland' haalbaar?

Houtwereld, 5|2020

De overheid wil dat het Nederlandse bosareaal met 10% (circa 37.000 hectare) is gegroeid in 2030. Dat is nodig voor herstel van biodiversiteit en de circulaire economie. Naast recreatie, beleving en educatie moet er ruimte zijn voor een lichte toename van de houtoogst. Is er in Nederland genoeg duurzaam beheerd bos? En is dat voldoende en van een dusdanige kwaliteit om op grote schaal te bouwen met hout?

100% duurzaam een utopie?

Houtwereld, 2|2020

Nederlandse importeurs streven ernaar hun houtinvoer 100% duurzaam te maken. Tegelijk is het certificeren van hardhout in tropenlanden (te) duur en wil de eindgebruiker er niet extra voor betalen. Het aandeel van gecertificeerd tropisch hardhout neemt dus af. Daarom vragen we vier organisaties: Is 100% duurzaam geproduceerd hout haalbaar of een utopie? Is de daling van het aandeel duurzaam tropisch hout een trendbreuk? En wat is daaraan te doen?

 

Culturele sporen en oerbomen verborgen in het bos

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020|1

Geen ei van Columbus in strijd tegen Aziatische duizendknoop

stad-en-groen.nl, 4 december 2019