biodiversiteit

cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Evenementen & cursussen > Cursussen)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Evenementen & cursussen > Evenementen)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen Pro Silva beheer (Verslagen)
Gebruik van bijtreklier in de bosexploitatie (Publicaties > In de Pers)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Presentatie ‘Praktijkboek Bosbeheer’ (Publicaties > In de Pers)
Werkschuurbijeenkomst ‘Gebruik van (bijtrek)lieren in de bosexploitatie’ (Verslagen)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Effect bestrijding trosbosbes in de Pelen (Rapporten > Rapporten: 2018)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding duizendknoop (Rapporten > Rapporten: 2017)
Demonstratie liermachine (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Parktijkboek Bosbeheer (Boeken > Praktijkboeken)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
Geactualiseerde praktijkgids ‘Bestellen van bosplantsoen’ (Publicaties > In de Pers)
Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)
Fallopia gaat niet meer weg (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (7 september 2016) (Verslagen)
Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Hakhout op omgekeerde rabatten (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Goed plantmateriaal cruciaal voor duurzaam bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed (Publicaties > Overige)
Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden (Publicaties > In de Pers)
Het ruisen van de populieren (Publicaties > In de Pers)
Ecologisch belang van de populier en de grote misverstanden over de formule 1 onder de bomen. (Publicaties > In de Pers)
De Dag van de Populier (Verslagen)
Bestellen van bosplantsoen; Handvaten voor de praktijk (Boeken > Praktijkgidsen)
Liniaal "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
Varkens inzetten tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg (Publicaties > In de Pers)
Varkens als wapen tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (10 juni) (Verslagen)
Excursie Hakhoutbeheer op omgekeerde rabatten (Verslagen)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (3 juni) (Verslagen)
Duizendknoop steekt weer de kop op (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Verslagen)
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar? (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Rapporten > Rapporten: 2014)
Strijd tegen duizendknoop: Invasie exoot nauwelijks te stuiten (Publicaties > In de Pers)
Poster "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
Onderzoek effect bestrijdingsmethode Trosbosbes (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
(Scholte) bossen van Winterswijk, erfgoed voor de toekomst (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Markante bomen in het bosbeheer: een verkenning (Rapporten > Rapporten: 2014)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Projecten > Het bosbedrijf)
Stimuleren gebruik Rassenlijst (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Markante bomen in het bosbeheer (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop wil niet wijken (Publicaties > In de Pers)
Vijf vragen over 'De onuitroeibare duizendknoop' (Publicaties > In de Pers)
Bosbeheer en biodiversiteit (Boeken > Praktijkboeken)
Hakhout; Suggesties voor het beheer (Boeken > Praktijkboeken)
Verkenning praktijkproef Duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Laanbeheer en vleermuizen: met oog voor veiligheid en cultuurhistorie (Verslagen)
Poot een populier! (Publicaties > In de Pers)
Boslandschappen (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Knelpunten gebruik duurzaam plantsoen (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen in Noord-Brabant (Verslagen)
Aanplantactie Nederlands bos (Publicaties > In de Pers)
Gevarieerder Nederlands bos (Publicaties > Artikelen)
Ongenode gasten in het landschap (Publicaties > Artikelen)
Invasieve groene gasten, hoe gaan we ermee om? (Publicaties > Artikelen)
Boswachters op oorlogspad tegen buitenlandse bezetters (Publicaties > In de Pers)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Verslagen)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Rapporten > Rapporten: 2011)
In het Internationaal jaar van de bossen werken aan een gevarieerd Nederlands bos (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Plant populieren, zij sparen en sieren! (Publicaties > In de Pers)
De lange adem van de Spessart (Bosberichten > Bosberichten: 2011)
Invasieve plantensoorten; handreikingen voor het beheer (Boeken > Praktijkgidsen)
Rehabilitatie van de Populier (Publicaties > In de Pers)
Populier niet uit gevarenzone (Bosberichten > Bosberichten: 2011)
Flevo-energiehout; Resultaten van groei- en Opbrengstmetingen en biodiversiteitsmetingen 2006-2008 (Rapporten > Rapporten: 2010)
Cursus bosbeheer en biodiversiteit (Verslagen)
Beheer essenhakhout (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Projectvoorstel Boslandschappen (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Bestrijding invasieve soorten (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Poster: 'Short Rotation Coppice (SRC) in the Netherlands' (Publicaties > Overige)
Het effect van boscertificering op de biodiversiteit, Deskstudie (Rapporten > Rapporten: 2009)
Cursus bosbeheer en biodiversiteit (Verslagen)
PBL biodiversiteit-certificering (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Evaluatie gedragscode zorgvuldig bosbeheer (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Innovatief beheer van essenhakhout. Natura 2000 gebied Kolland & Overlangbroek (Rapporten > Rapporten: 2009)
Perspectieven bosbeheer onder Natura 2000 Veluwe (Rapporten > Rapporten: 2009)
Cursus bosbeheer en biodiversiteit (Verslagen)
Boekbespreking 'Bosbeheer en biodiversiteit' (Publicaties > In de Pers)
Een nieuw boek voor de Nederlandse bosbouwbibliotheek, De presentatie van Bosbeheer en biodiversiteit (Publicaties > In de Pers)
Resultaten monitoring groei en opbrengst wilgenplantage EC1 Flevo-energiehout groeiseizoen 2007 (Rapporten > Rapporten: 2008)
OBN hakhout (Projecten > Het bosbedrijf)
Kennis over populieren is verdwenen (Publicaties > Artikelen)
Posters 'Populierenproject' (Publicaties > Overige)
Boek ‘Bosbeheer en biodiversiteit; suggesties voor het beheer’ (Verslagen)
Probos lezing - "The ecological theater" (Verslagen)
publieksexcursie ‘Historische boselementen in het Ketelwald’ (Verslagen)
Perspectieven bosbeheer Natura 2000 Veluwe (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Energiehout biodiverser dan gedacht (Publicaties > Artikelen)
Voorlichtingsbijeenkomsten 'Bosbeheer & Biodiversiteit' (Verslagen)
Groei- en opbrengstmetingen en Biodiversiteitsmonitoring energieplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Presentatie over aanleg en beheer van populierenbeplantingen (Verslagen)
Populierenverkoop op historische laagtepunt (Publicaties > Artikelen)
Officiële start project "Populieren in Het Groene Woud" (Verslagen)
Bosbeheer en biodiversiteit (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Populierenexcursie op Landgoed Velder (Verslagen)
Aanplantactie natuurlijke bosranden (Projecten > Bosuitbreiding)
Brochure 'De populier; natuur, milieu en landschap' (Publicaties > Overige)
Aanplantproject zwarte populier (Projecten > Bosuitbreiding)
Excursie ‘De ecologie van populierenbossen’ (Verslagen)
Populier internationaal bedreigd? (Bosberichten > Bosberichten: 2004)
Atlas van inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Oogst in kwetsbare hakhoutpercelen (Publicaties > Artikelen)
Brochure ‘De populier; Natuur, milieu en landschap’ (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Populier: hout én natuur! (Bosberichten > Bosberichten: 2003)
NEDERland... populierenland (Publicaties > Artikelen)
Actie voor de populier (Publicaties > Artikelen)
Actie populierenland (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Driejarige actie voor de populier (Bosberichten > Bosberichten: 2001)
Populier bedreigd (Bosberichten > Bosberichten: 2000)
Robinia Pseudoacacia (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Energiehout? (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
De "Citificatie" van het bos (Bosberichten > Bosberichten: 1989)
Over economie en ecologie (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
Nieuwe populierenrassen (Bosberichten > Bosberichten: 1982)