RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. H.A. van Beuningen
(voorzitter)
Landgoed Anderstein B.V.
Eigenaar/beheerder
Mevr. I.G.C. Faber Faber Halbertsma Groep
Directeur
Dhr. Dr. Ir. J.H. Kuper Kroondomein Het Loo
oud opperhoutvester
Dhr. F.J. Somsen A.S.R.
Directeur landelijk vastgoed

RAAD VAN ADVIES

Ir. H. Hekhuis Staatsbosbeheer
Afdelingshoofd beheer & productie
Dhr. H. Hillebrand Directie Agro en Natuur Kennis (ANK), Ministerie van Economische Zaken
Coƶrdinator Natuurlijk Kapitaal
Dhr. B. Huisman Unie van Bosgroepen
Directeur
Dr. A. Voss

Houtwetenschapper; expert biomassa en energie transitie