Publicaties Rapporten

Martijn Boosten, juli 2017

Plan voor bescherming en versterking van cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden

Op landgoed Meer en Bos in Den Haag vormt een aarden wal uit de achttiende eeuw de voormalige begrenzing van het landgoed aan de zuid- en oostzijde. Op het talud van de wal zijn nog enkele restanten van historische eikenhakhoutbeplanting aanwezig. De wal wordt momenteel intensief gebruikt en gewaardeerd als wandelpad. Op diverse plekken heeft het wallichaam sterk te lijden van erosie, waardoor er gaten in het wallichaam ontstaan en er grond in de ringsloot spoelt. Dit rapport bevat een plan voor het herstel van de wal, het verbeteren van de herkenbaarheid van de wal en het toekomstig beheer, waarbij rekening is gehouden met de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden van de wal en de bijbehorende beplanting.

Jan Oldenburger en Martijn Boosten (Stichting Probos), David Borgman en Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies V.O.F.), maart 2017

Quick scan van het verantwoord te oogsten potentieel biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving

Dit rapport presenteert de resultaten van de vijfde marktmeting naar het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier en karton op de Nederlandse markt. Het rapport biedt een goed overzicht van de ontwikkeling van het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in de periode 2005-2015. In het rapport worden zowel de resultaten voor de gehele Nederlandse markt voor primaire houtproducten en papier en karton gepresenteerd, als ook de resultaten voor de afzonderlijke productgroepen: gezaagd naaldhout, -gematigd loofhout, -tropisch hardhout, plaatmateriaal, verpakkingspapier en -karton, grafisch papier en -karton, krantenpapier en sanitair papier. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan de herkomst van tropisch hardhout dat op de Nederlandse markt is gebracht en het houtverbruik binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en GWW.
Jan Oldenburger, Fons Voncken, Joyce Penninkhof en Mark van Benthem, november 2016

G.J. Nabuurs (Wageningen Enviromental Research), M.J. Schelhaas (Wageningen Enviromental Research), J. Oldenburger (Stichting Probos), A. de Jong (Wageningen Enviromental Research), R. Schrijver (Wageningen Enviromental Research), G. Woltjer (Wageningen Economic Research) en H. Silvis (Wageningen Economic Research), september 2016.

Martijn Boosten, Jaap van den Briel en Joyce Penninkhof, mei 2016

Nederland kent tal van wateropgaven. In een land dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt, is de kwaliteit van waterkeringen die het achterland beschermen tegen de zee en de rivieren van groot belang. Ook worden in Nederland steeds meer gebieden ingericht waarin tijdelijk overtollig water kan worden geborgen om wateroverlast te voorkomen. De grote uitdaging is om bij het realiseren van wateropgaven naast waterdoelen ook andere (maatschappelijke) doelen te dienen en functies te combineren.

Lees meer...