Er worden in Nederland talloze nieuwe bossen aangelegd, onder andere door en voor Staatsbosbeheer. Om de kwaliteit van deze nieuwe bossen te waarborgen en/of te verhogen gaat Probos in samenwerking met Staatsbosbeheer een kwaliteitsplan voor bosaanleg ontwikkelen. De resultaten hiervan zullen ook worden gebruikt bij de volledige herziening van het boek ‘De aanleg van nieuwe bossen’.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer
periode van uitvoering: 2008

Tags

label