Skip to main content

In de pers 2021 - 2025

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Carrefour International Du Bois 2024

30 april 2024: Houtwereld: ''Nieuwe indeling, andere beursdagen'

De vakbeurs Carrefour International du Bois in Nantes , Frankrijk, krijgt er dit jaar een hal bij met 12.000 vierkante meter extra beursruimte. Op deze meters zijn zagerij, bosbouw en houthandel vertegenwoordigd. Aanvullend aan de beurs is er deze keer ook een uitgebreid programma met sprekers en rondetafelgesprekken. Mark van Benthem, directeur-bestuurder van Stichting Probos, is één van de sprekers. Hij zal in Frankrijk op diverse plekken aandacht vragen voor duurzaam geproduceerd hout in het algemeen en 'Conservation Timber' in het bijzonder. Hout - ook de minder bekende soorten - dat via zo weinig mogelijk schakels rechtstreeks an de bosgemeenschappen komt. 

Door: Nathalie Bluiminck, redacteur Houtwereld

 

Probos schakel tussen stad en tropisch hout

30 april 2024: Houtwereld: ''Probos schakel tussen stad en tropisch hout'

In Rotterdam komen vijftig houten bankjes van verschillende hardhoutsoorten uit Zuid-Amerika. De stad betrekt het hout uit duurzaam beheerde bossen, zoveel mogelijk rechtstreeks van bosgemeenschappen. Ook Amsterdam doet mee. Naast bankjes staan hier ook vlonders en voetgangersbruggen van 'Conservation Timber'op de planning. Stichting Probos leidt verschillende van dit soort projecten voor het realiseren van waardeketens en legt uit hoe het precies werkt.  

Door: Nathalie Bluiminck, redacteur Houtwereld

 

Nieuwe verdienmodellen voor Gemeenschapsbosbouw in Suriname

22 maart 2024: Nieuwsbrief Hogeschool Inholland: Studenten Inholland bedenken nieuwe verdienmodellen voor binnenlandse gemeenschappen

Living Lab Duurzaam Bosgebruik Suriname
In de bossen van Suriname draait het al jaren om twee dingen: hout en goud. Hout om te kappen, goud om te delven. De exploitatie gebeurt echter op zo’n destructieve manier, dat het leidt tot ontbossing. Dit vormt een bedreiging voor de lokale gemeenschappen, want zij zijn afhankelijk van het bos. Kunnen we voor hen geen duurzamere verdienmodellen op poten zetten? Dat is de centrale vraag voor het Living Lab Duurzaam Bosgebruik waar Inholland met onderzoekers, kennis- en werkveldpartners en studenten, zowel in Nederland als Suriname, bij betrokken is.

Miljoenen bomen erbij?

21 Januari 2024: Stentor: ''Miljoenen bomen erbij? 'Lopen hopeloos achter'

Duizenden hectares nieuw bos in de regio. Langs rivieren, op boerenland, in bestaande natuurgebieden. Overijssel, Gelderland en Flevoland willen wel, zeggen ze. Maar of die groene belofte uitkomt? De Stentor duikt in de wondere wereld van de bomen. "We lopen hopeloos achter." Mark van Benthem leverde een bijdrage aan deze publicatie. 

Door Stentor-journalist Castor van Dillen 

Met de bossen gaat het goed

December 2023: NRC handelsblad handelsblad: ''Met de bossen gaat het goed: ze zijn niiet meer zo aangeharkt.'

Het gaat goed met de Nederlandse bossen. Ze worden ouder en gevarieerder. Maar er blijven knelpunten, zoals droogte en stikstof. Een verhaal over wilde kamperfoelie, oeroude eiken, heksenboter en een bossenmakelaar. 

Nederland is een bosland. De Wodanseiken langs de Wolfhezer beek, het elzenbroekbos van de Oude Maasarm bij Meerlo, de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug, de stuwwalbossen rond Nijmegen, de bronnetjesbossen van Limburg en ga zo maar even door. En netto gaat het goed met die bossen. Er zijn meer positieve dan negatieve ontwikkelingen, aldus de allereerste Flora-balans, die half november verscheen. Sinds 1850 is ons oppervlak aan bos zo’n beetje verdriedubbeld. En hoewel daar in de afgelopen 30 jaar niet veel meer bij is gekomen, zijn die bossen ouder en gevarieerder geworden – en daarmee rijker aan soorten en weerbaarder tegen droogte, ziekten en plagen.

Door NRC-journalist Nienke Beintema 

Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?

November 2023: Vakblad Natuur bos landschap: themanummer 'Bosrevitalisering'

In de landelijke bossenstrategie beschrijven het Rijk en de provincies de ambities voor toekomstbestendige en vitale bossen. Daarvoor is het nodig om de omgevingsfactoren (bodem en hydrologie) aan te pakken, bossen een kwaliteitsimpuls te geven en het beheer structureel aan te passen. Bosbeheerders willen hiermee aan de slag, maar er hangt wel een kostenplaatje aan. Over welke kosten hebben we het eigenlijk en in hoeverre worden deze gedekt?

Joyce Penninkhof, Stichting Probos en Etiënne Thomassen, Bosgroep Zuid Nederland, schreven samen het artikel: 'Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?'

Bekijk hier het volledige themanummer over bosrevitalisering