Skip to main content

In de pers 2021 - 2025

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Miljoenen bomen erbij?

21 Januari 2024: Stentor: ''Miljoenen bomen erbij? 'Lopen hopeloos achter'

Duizenden hectares nieuw bos in de regio. Langs rivieren, op boerenland, in bestaande natuurgebieden. Overijssel, Gelderland en Flevoland willen wel, zeggen ze. Maar of die groene belofte uitkomt? De Stentor duikt in de wondere wereld van de bomen. "We lopen hopeloos achter." Mark van Benthem leverde een bijdrage aan deze publicatie. 

Door Stentor-journalist Castor van Dillen 

Met de bossen gaat het goed

December 2023: NRC handelsblad handelsblad: ''Met de bossen gaat het goed: ze zijn niiet meer zo aangeharkt.'

Het gaat goed met de Nederlandse bossen. Ze worden ouder en gevarieerder. Maar er blijven knelpunten, zoals droogte en stikstof. Een verhaal over wilde kamperfoelie, oeroude eiken, heksenboter en een bossenmakelaar. 

Nederland is een bosland. De Wodanseiken langs de Wolfhezer beek, het elzenbroekbos van de Oude Maasarm bij Meerlo, de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug, de stuwwalbossen rond Nijmegen, de bronnetjesbossen van Limburg en ga zo maar even door. En netto gaat het goed met die bossen. Er zijn meer positieve dan negatieve ontwikkelingen, aldus de allereerste Flora-balans, die half november verscheen. Sinds 1850 is ons oppervlak aan bos zo’n beetje verdriedubbeld. En hoewel daar in de afgelopen 30 jaar niet veel meer bij is gekomen, zijn die bossen ouder en gevarieerder geworden – en daarmee rijker aan soorten en weerbaarder tegen droogte, ziekten en plagen.

Door NRC-journalist Nienke Beintema 

Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?

November 2023: Vakblad Natuur bos landschap: themanummer 'Bosrevitalisering'

In de landelijke bossenstrategie beschrijven het Rijk en de provincies de ambities voor toekomstbestendige en vitale bossen. Daarvoor is het nodig om de omgevingsfactoren (bodem en hydrologie) aan te pakken, bossen een kwaliteitsimpuls te geven en het beheer structureel aan te passen. Bosbeheerders willen hiermee aan de slag, maar er hangt wel een kostenplaatje aan. Over welke kosten hebben we het eigenlijk en in hoeverre worden deze gedekt?

Joyce Penninkhof, Stichting Probos en Etiënne Thomassen, Bosgroep Zuid Nederland, schreven samen het artikel: 'Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?'

Bekijk hier het volledige themanummer over bosrevitalisering 

Hardhout verbindt Suriname met Amsterdam

13 November 2023, Dagblad Suriname Nationaal: Hardhout verbindt Suriname met Amsterdam

Door duurzaam tropisch hardhout toe te passen, willen Amsterdam en Rotterdam kleine dorpsgemeenschappen in Zuid-Amerika steunen. 'Je beschermt de bossen niet door er weg te blijven, maar door ze een waarde te geven en dorpsgemeenschappen goed te betalen voor duurzaam gewonnen hout.'

Over dit onderwerp werd ook door René Didde een artikel geschreven in Binnenlands Bestuur

Bankjes en bruggen van tropisch hardhout

7 November 2023, Binnenlands Bestuur: Amsterdam en Rotterdam combineren duurzaamheid en steun aan lokale gemeenschap

Door duurzaam tropisch hardhout toe te passen, willen Amsterdam en Rotterdam kleine dorpsgemeenschappen in Zuid-Amerika steunen. 'Je beschermt de bossen niet door er weg te blijven, maar door ze een waarde te geven en dorpsgemeenschappen goed te betalen voor duurzaam gewonnen hout.'

Het artikel verscheen in Binnenlands Bestuur en is geschreven door René Didde'

De Nationale Bossenmakelaar gaat van start

September 2023: de Nationale Bossenmakelaar - aanjager en ‘koppelaar’ voor méér bos en bomen - gaat van start

Bijdragen aan meer bos: iedereen die daar aan mee wil werken kan nu officieel terecht bij de Nationale Bossenmakelaar. Dit team van experts koppelt vraag en aanbod rond bosuitbreiding en helpt partijen verder die nieuw bos willen realiseren. De bossenmakelaar gaat hier in ieder geval tot in 2025 mee aan de slag, ondersteund door het ministerie van LNV. Het is een initiatief van Stichting Probos en Stichting de Lynx met als doel: de aanplant van bos in Nederland aanjagen en versnellen.

Lees het volledige persbericht geschreven door Rob Janmaat, Stichting de Lynx, en Nienke Welle, Stichting Probos