Skip to main content

In de pers 2021 - 2025

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?

November 2023: Vakblad Natuur bos landschap: themanummer 'Bosrevitalisering'

In de landelijke bossenstrategie beschrijven het Rijk en de provincies de ambities voor toekomstbestendige en vitale bossen. Daarvoor is het nodig om de omgevingsfactoren (bodem en hydrologie) aan te pakken, bossen een kwaliteitsimpuls te geven en het beheer structureel aan te passen. Bosbeheerders willen hiermee aan de slag, maar er hangt wel een kostenplaatje aan. Over welke kosten hebben we het eigenlijk en in hoeverre worden deze gedekt?

Joyce Penninkhof, Stichting Probos en Etienne Thomassen, Bosgroep Zuid Nederland, schreven samen het artikel: 'Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?'

Bekijk hier het volledige themanummer over bosrevitalisering 

Bankjes en bruggen van tropisch hardhout

7 November 2023: Amsterdam en Rotterdam combineren duurzaamheid en steun aan lokale gemeenschap

Door duurzaam tropisch hardhout toe te passen, willen Amsterdam en Rotterdam kleine dorpsgemeenschappen in Zuid-Amerika steunen. 'Je beschermt de bossen niet door er weg te blijven, maar door ze een waarde te geven en dorpsgemeenschappen goed te betalen voor duurzaam gewonnen hout.'

Het artikel verscheen in Binnenlands Bestuur en is geschreven door René Didde'

De Nationale Bossenmakelaar gaat van start

September 2023: de Nationale Bossenmakelaar - aanjager en ‘koppelaar’ voor méér bos en bomen - gaat van start

Bijdragen aan meer bos: iedereen die daar aan mee wil werken kan nu officieel terecht bij de Nationale Bossenmakelaar. Dit team van experts koppelt vraag en aanbod rond bosuitbreiding en helpt partijen verder die nieuw bos willen realiseren. De bossenmakelaar gaat hier in ieder geval tot in 2025 mee aan de slag, ondersteund door het ministerie van LNV. Het is een initiatief van Stichting Probos en Stichting de Lynx met als doel: de aanplant van bos in Nederland aanjagen en versnellen.

Lees het volledige persbericht geschreven door Rob Janmaat, Stichting de Lynx, en Nienke Welle, Stichting Probos

Houtkrant: We hebben een puzzel te leggen op een postzegel

Houtkrant juni 2023: We hebben een puzzel te leggen op een postzegel

'Het bos als oplossing: op het kruispunt van onderzoek, beleid en praktijk'. Dat was de titel van het symposium op 31 mei, georganiseerd door de Coalitie Bos en Hout, Wageningen University & Research en de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging. Waar het bos de oplossing voor zou moeten zijn, was aan het einde van de middag niet helemaal duidelijk. Wel dat er problemen en kansen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van bouwen met hout. En de oplossing om te komen tot meer bosaanplant zit 'm misschien wel in overheden die beter moeten gaan samenwerken. 

Lees het volledige artikel geschreven door Gerrit Tenink, redacteur van de Houtkrant

 

Houtkrant: Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Houtkrant juni 2023: Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Er moet vaart gemaakt worden met het verlagen van de milieudruk en uitstoot van broeikasgassen. De bouw speelt een belangrijke rol in de transitie naar een CO2 neutrale en meer milieuvriendelijke en gezonde leefomgeving. Het opschalen van bio-based bouwen en met name houtbouw is een belangrijk middel om deze doelen te halen. Maar waar komt ons bouwhout eigenlijk vandaan en zijn er wel mogelijkheden tot opschaling? Stichting Probos zocht het samen met het Centrum Hout uit in opdracht van RvO.

Lees het volledige artikel geschreven door Sander Teeuwen, Stichting Probos en Eric de Munck, Centrum Hout

Of bekijk de infografic op onze site. 

Directiewijziging bij Stichting Probos

Wageningen, 20 april 2023: 

Na ruim 19 jaar gaat Jan Oldenburger Stichting Probos per 1 juni verlaten. Jan is niet alleen een zeer gespecialiseerd senior adviseur, met name in het werkveld ‘gegevensvoorziening’, maar vormt ook sinds 2017 samen met Mark van Benthem de directie van Probos. Per 1 juni gaat Mark verder als directeur-bestuurder van Stichting Probos. Mark was al verantwoordelijk voor de strategie en acquisitie van Probos en neemt nu ook de directietaken van Jan volledig over.