Skip to main content

Overige

Van posters tot brochures...

Databases 6de en 7de Nederlandse Bosinventarisaties

7de Nationale bosinventarisatie In de periode 2017-2022 is de 7de Nationale Bosinventarisatie (NBI-7) uitgevoerd (zie deze pagina voor de rol van Probos binnen de inventarisatie). De resultaten zijn gepubliceerd in de vorm van een rapport en worden nog verwerkt tot artikelen. Daarnaast zijn de op de veldplots verzamelde gegevens inclusief de resultaten van de verschillende analyses opgenomen in een database. Deze database bevat naast de gegevens uit NBI-7 ook de gegevens uit de NBI-6, zoda...

Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat

Estelle Vermeulen en Erik van Well (CLM Onderzoek en Advies), Joyce Penninkhof (Probos), maart 2022 Dit is een uitgave van CLM Onderzoek en Advies in het kader van het project ‘Bomen voor koeien, bodem en klimaat’.

Brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen

Robert Keizer (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Joyce Penninkhof (Probos), april 2020 In het klimaatenvelop-project 'Meer bomen en bos in landschap Gelderland' zijn in 2019 praktijkervaringen en best practices opgedaan met het realiseren van de aanplant van bomen en struiken in slimme functiecombinaties die zowel bijdragen aan klimaatmitigatie als - adaptatie. In de brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen worden de ervaringen en belangrijkste lessen uit de pil...

Infographic beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050

Infographic beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050, april 2019

Infographic hout als hernieuwbare brandstof

Infographic hout als hernieuwbare brandstof, februari 2019

Infographic biomassaoogst en bodemkwaliteit in bos

Infographic biomassaoogst en bodemkwaliteit in bos, februari 2019