Skip to main content

Over Probos

Foto Mariska Massop klein formaat Small

Stichting Probos zet zich in voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Sterke en gezonde bossen zijn daarbij cruciaal. Probos zet het bos altijd centraal en werkt daarbij onvermoeibaar aan het stimuleren van duurzaam bosbeheer en
bosuitbreiding in Nederland én ver daarbuiten.

Probos is sterk in het signaleren van ontwikkelingen, het identificeren van kennislacunes, het ontwikkelen en verzamelen van bijbehorende kennis én het
vertalen van deze kennis naar de praktijk voor beleidsmakers, terrein-beheerders en organisaties in de bos- en houtketen. 

Probos is een kennisorganisatie, opgericht in 1965. Het team wordt gevormd door gedreven vakmensen die zich prioritair richten op vier werkvelden met uitdagende ambities.

1. Gegevensvoorziening:
  Probos is dé gegevensautoriteit op het vlak van bos en producten uit het bos.
2.  Toekomstbestendig bosbeheer:
  Probos ontwikkelt en ontsluit praktische (beheer)kennis en tools die bijdragen aan toekomstbestendige bossen.
3. Meer bos en bomen:
  Probos levert een substantiële bijdrage aan de bosuitbreidingsopgave (realisatie via aanleg én spontane bosuitbreiding), door het ontwikkelen en uitdragen van kennis, instrumentaria en praktijkvoorbeelden. Niet alleen op het gebied van het bos en plantsoen, maar ook op het gebied van ruimtelijke inpassing, slimme functiecombinaties en kosten en baten.
4. Verduurzamen houtketen en waarderen bos- ecosysteemdiensten: 
  Probos draagt bij aan het significant vergroten van het areaal aantoonbaar duurzaam beheerd bos wereldwijd door:
- Het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout en houten producten in Nederland en Europa te vergroten;
- De waarde van bos te vergroten door inkomsten te ontwikkelen uit andere producten en diensten dan hout.

Probos is een non-profitorganisatie zonder vaste financiering. Het team werkt op projectbasis en combineert een zakelijk instelling met het ideële doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Verbindingen met andere vakgebieden ontstaan door intensief samen te werken met andere organisaties.

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting. Een Raad van Advies adviseert Probos inhoudelijk en strategisch.

Bekijk ons Impact-jaarverslag 2023