Skip to main content

Bosberichten 2022 - 2026

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

#1-2024 / ‘Conservation Timber,’ wood with a story!

Eli Prins, Mark van Benthem, Sietze van Dijk

A year and a half ago, Stichting Probos was asked to use its knowledge and contacts to develop a market for ‘conservation timber’ as part of the Cities4Forests program. This has resulted in partnerships between the municipalities of Amsterdam and Rotterdam and forest communities in Suriname, Bolivia, Guyana, and Guatemala. Conservation timber from these community forests is being used for various applications, including benches, boardwalks, and bicycle and pedestrian bridges. In this article, you will read why and how Probos is working on this initiative.

kerncijfers 2022: Houtproductie en -gebruik in Nederland

Sander Teeuwen, Jasper Velthuis, Robin Zwijgers, mei 2024

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2022

#3-2023 / Bossenmonitoring: essentieel voor vakkundig bosbeheer en doelmatig beleid

Sander Teeuwen en Robin Zwijgers, november 2023

In 2020 heeft het Rijk samen met de provincies de inmiddels welbekende Bossenstrategie opgesteld. Hierin staan onder andere de volgende ambities voor het Nederlandse bos: uitbreiding van het areaal met 37.400 hectare en, waar nodig, revitalisering van bestaande bossen. In het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied worden aanvullende ambities beschreven voor verbetering van de natuurkwaliteit.

Om deze ambities te kwantificeren, benodigde maatregelen te formuleren en beheer te evalueren, is informatie nodig over de huidige status en de ontwikkelingen van het bos. Bosinventarisaties vervullen een essentiële rol in het verschaffen van deze informatie en maken het mogelijk het beheer en de gestelde doelen objectief en systematisch te evalueren.

#2-2023 / Effecten van graasdruk op bosverjonging op de Veluwe

Joyce Penninkhof, juni 2023

In veel bossen op de Veluwe wordt de doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen belemmerd door een hoge wilddruk. De verjonging van loofbomen wordt aangevreten en komt nauwelijks door de vraatlijn heen. Hierdoor neemt de diversiteit van het toekomstige bos af, stokt de bosontwikkeling en staan verschillende ecosysteemdiensten onder druk. Om meer inzicht in de graasdruk te verkrijgen en waar nodig gericht bij te kunnen sturen, wordt in het langjarige onderzoek 'Bosverjonging op de Veluwe' het effect van grote hoefdieren op bosverjonging vastgelegd. Dit Bosbericht presenteert de tussenresultaten.

Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Sander Teeuwen , maart 2023

Opschaling van houtbouw vormt een belangrijk middel bij het behalen van klimaatdoelen en biedt tegelijkertijd kansen voor de ambitie van de realisering van nieuwe woningen. Maar wat is eigenlijk de oorsprong van ons bouwhout en welke mogelijkheden zijn er voor opschaling? Stichting Probos zocht het samen met Centrum Hout uit in opdracht van RvO.

#1-2023 / Bosuitbreiding in de bossenstrategie, waar staan we nu?

Robin van der Slikke en Mark van Benthem, januari 2023

Nederland kent grote vraagstukken die een beslag leggen op schaarse grond. Denk aan de klimaat-, en biodiversiteitscrisis en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving bij een toenemende vraag naar woningen. 'Meer bomen en bos' wordt vaak genoemd als bijdrage aan de oplossing van deze complexe vraagstukken. Bosuitbreiding is een hot topic!