Skip to main content

Quick Scan Crowd Funding (deel 2)

11 april 2013

In opdracht van InnovatieNetwerk heeft Stichting Probos in 2012 een Quick Scan uitgevoerd naar de mogelijkheden die Crowd Funding (CF) kan bieden aan de natuur-, bos- en landschap sector (NBL-sector) in het algemeen, en de terreinbeheerders in het bijzonder.

De quick scan biedt inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van Crowd Funding in binnen- en buitenland en benoemt de kansen en randvoorwaarden voor inzet van dit instrument. Dit (aanvullende) project geeft inzicht in de visie, aspiraties en mogelijkheden van marktpartijen zoals (groene) platforms, adviseurs waaronder incubators en rentmeesters met betrekking tot Crowd Funding in de natuursector. Hierbij wordt in beeld gebracht welke rol en inzet zij zelf (gaan) plegen en welke randvoorwaarden en beperkingen er zijn die mogelijk een bredere aanpak vereisen.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

bosberichten:
rapport: