Skip to main content

Verkenning mogelijkheden Paulowniateelt in Nederland

02 juli 2020

De provincie Gelderland wordt met enige regelmaat benaderd met betrekking tot initiatieven waarin de teelt en toepassing van de boomsoort Paulownia centraal staat. Met name de snelle groei, de calorische verbrandingswaarde en grote CO2-opname worden als positieve eigenschappen genoemd. Stichting Probos is gevraagd om aan de hand van een literatuurstudie een kennisdocument samen te stellen dat inzicht geeft in de kansen voor en mogelijke risico's bij de toepassing van de boomsoort Paulownia voor biomassateelt en houtproductie in Nederland.

Informatie

uitvoerder(s):  Martijn Boosten, Sietze van Dijk & Jasprina Kremers (Probos)
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2021 

Resultaten

rapport: Paulowniateelt in Nederland
Martijn Boosten, Sietze van Dijk, Jasprina Kremers en Jet Jonker, juni 2021