agroforestry

Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving (Rapporten > Rapporten: 2020)
Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Fryslân (Projecten > Bosuitbreiding)
Gewascode voor agroforestry (Projecten > Bosuitbreiding)
Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur. Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout. (Rapporten > Rapporten: 2020)
Stimuleren aanplant landschapselementen agrarische bedrijven Rivierenland (Projecten > Bosuitbreiding)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Kiplekker in het bos (Publicaties > In de Pers)
Hoe boeren CO2 kunnen vasthouden (Publicaties > In de Pers)
Walnotenteelt geeft onze kippen extra beschutting en levert mooie producten (Publicaties > In de Pers)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
Kippen scharrelen tussen appelbomen (Publicaties > In de Pers)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Bos en klimaat (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Combining short rotation willow coppice with free range chickens – experiences from experiments on farm level in the Netherlands (Publicaties > Artikelen)
Kansen voor Agroforestry in Nederland (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Gereedschapskist Klimaat Slim Bosbeheer - fase 1 (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)
Houtsnippers voor eigen stal (Publicaties > In de Pers)
Melkveehouder plant eigen productiebos (Publicaties > In de Pers)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Duurzame energie uit wilgen halen loont (Publicaties > In de Pers)
Mooiste kippenuitloop 2015 (Publicaties > In de Pers)
Mooiste vrije uitloopboerderij ligt in Overberg (Publicaties > In de Pers)
Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop (Verslagen)
Ervaringen met beplanting in de kippenuitloop (Publicaties > In de Pers)
Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop (Verslagen)
Winnaars ‘Mooiste Kippenuitloop 2015’ bekend! (Publicaties > In de Pers)
Introducing trees in dairy and poultry farms. Experiences dairy and poultry farmers’ networks in The Netherlands. (Publicaties > Artikelen)
Buitenuitloop dubbel benut (Publicaties > Artikelen)
Buitenlust (Publicaties > Artikelen)
Des plantations pour optimaliser l'utilisation des parcours extérieurs (Publicaties > In de Pers)
Beplantingen in kippenuitlopen – de eerste ervaringen met fruit, wilgen en miscanthus (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)