agroforestry

Koolstofcredits voor Agroforestry (Projecten > Bosuitbreiding)
CO2-CERTIFICATEN VOOR AGROFORESTRY BOEREN (Rapporten > Rapporten: 2022)
Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat (Publicaties > Overige)
Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf' (Verslagen)
Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat (Projecten > Bosuitbreiding)
Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie (Projecten > Bosuitbreiding)
Verkenning aanvraag koolstofcertificaten agroforestry Brabant (Projecten > Bosuitbreiding)
Planten voor de toekomst (Rapporten > Rapporten: 2021)
Paulowniateelt in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Aanleg van nieuw bos en aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband (Rapporten > Rapporten: 2021)
Verkenning mogelijkheden Paulowniateelt in Nederland (Projecten > Bosuitbreiding)
Plan plantmateriaal en bescherming genenbronnen bomen en struiken (Projecten > Bosuitbreiding)
ZLTO: meer bomen op percelen? Dan ook een goede beloning (Publicaties > In de Pers)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Projecten > Bosuitbreiding)
Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2020)
Plant meer bomen in de landbouw (Publicaties > Artikelen)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Publicaties > Artikelen)
Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving (Rapporten > Rapporten: 2020)
Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Fryslân (Projecten > Bosuitbreiding)
Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Provincie Fryslân (Rapporten > Rapporten: 2020)
Gewascode voor agroforestry (Projecten > Bosuitbreiding)
Uitwerken methode Carbon Credits bosaanleg (Projecten > Bosuitbreiding)
Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur. Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout. (Rapporten > Rapporten: 2020)
Stimuleren aanplant landschapselementen agrarische bedrijven Rivierenland (Projecten > Bosuitbreiding)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Kiplekker in het bos (Publicaties > In de Pers)
Hoe boeren CO2 kunnen vasthouden (Publicaties > In de Pers)
Walnotenteelt geeft onze kippen extra beschutting en levert mooie producten (Publicaties > In de Pers)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
Kippen scharrelen tussen appelbomen (Publicaties > In de Pers)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Bos en klimaat (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Combining short rotation willow coppice with free range chickens – experiences from experiments on farm level in the Netherlands (Publicaties > Artikelen)
Kansen voor Agroforestry in Nederland (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Gereedschapskist Klimaat Slim Bosbeheer - fase 1 (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)
Houtsnippers voor eigen stal (Publicaties > In de Pers)
Melkveehouder plant eigen productiebos (Publicaties > In de Pers)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Duurzame energie uit wilgen halen loont (Publicaties > In de Pers)