Skip to main content

From Tree to Panel

08 januari 2023

In het project ToP DATA (from Tree to Panel – Data for Accurate and Transparent Assessment) werkt Stichting Probos samen met Stichting W/E adviseurs en SHR aan het actualiseren van de procesdata voor milieuberekeningen van cross laminated timber (CLT). Veel van deze data is namelijk verouderd en slecht herleidbaar, waardoor een realistische berekening van de milieu-impact voor dit bouwelement momenteel ontbreekt.

Naar verwachting is de milieu-impact van hout (waaronder CLT) lager dan de huidige weergave in EPD’s (Environmental Product Declaration), waardoor de toepassing van hout in de bouw onnodig belemmerd wordt. Het is bekend dat materiaalgebruik een aanzienlijke invloed heeft op het milieu en de CO2-uitstoot. Probos is van mening dat het gebruik van biobased materialen, zoals hout, een belangrijke bedrage kan en moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Binnen dit project ligt de focus op de productiefase van CLT, van het bos tot aan het constructie-element. Hierbij wordt gekeken naar zowel de efficiëntie van processen als naar de reststromen, waaraan de milieu-impact kan worden gealloceerd. Deze data kan vervolgens dienen als bouwblokken voor toekomstige LCA’s. In het ToP DATA project is Probos met name verantwoordelijk voor het in kaart brengen van data gerelateerd aan het bosbeheer en de zaaghoutproductie.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Jasper Velthuis
Opdrachtgever(s): Built by Nature
Periode van uitvoering: 2023