Skip to main content

MeetNet Functievervulling (MFV)

06 juni 2013

Vanaf 2001 worden jaarlijks inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor het Meetnet Functievervulling Bos (MFV Bos). Het MFV Bos kan gezien worden als de opvolger van de Vierde Nederlandse Bosstatistiek uit 1984 en de Houtoogststatistiek (HOSP), die voor het laatst in 1999 is uitgevoerd.

Het doel van het MFV is om de groei en ontwikkeling van het Nederlandse bos te volgen. Het MFV bestaat uit ca. 3600 steekproefpunten, verspreid over het Nederlandse bos, waarvan jaarlijks ongeveer 900 punten worden geïnventariseerd. Op deze steekproefpunten worden zowel bosbouwkundige metingen als vegetatie-opnamen gedaan. Daarnaast worden er factoren opgenomen die van belang zijn voor de recreatie-functie van het bos (o.a. toegankelijkheid, rust en afval). Het MFV wordt uitgevoerd door Alterra in samenwerking met Probos. Probos verzorgt o.a. de data-verwerking van de houtmeetkundige opnamen.

Informatie

uitvoerder(s): Peter Schnitger
opdrachtgever(s): ExpertiseCentrum LNV
periode van uitvoering: 2001 - 2005

Resultaten

rapport:
Bosbericht: