Skip to main content

Het Wateren Van Hout

27 augustus 2013

Vroeger, toen tijd nog niet synoniem was aan geld, werd hout vóór bewerking vaak gewaterd. Aan het gewaterde hout werden speciale eigenschappen toegeschreven. Deze afstudeerscriptie uit 1999 bestaat uit een literatuuronderzoek, aangevuld met gegevens uit zestien interviews met ervaringsdeskundigen. In het streven naar kwaliteitsverbetering van Nederlands hout en in het kader van cultuurhistorie, waarbij bijvoorbeeld balkengaten weer in ere worden hersteld, krijgt het wateren van hout weer meer aandacht. Vandaar dat Probos heeft besloten deze scriptie als pdf aan te bieden en zo de informatie eenvoudiger te ontsluiten.

Auteurs: Mark van Benthem en Mariska Massop, 1999