Skip to main content

Evaluatie houtopstanden-regelgeving onder de Omgevingswet

03 juli 2024

Nienke Welle, Gino van Maaren (Stichting Probos) & Peter Mendelts (Mendelts juridisch advies), juni 2024

Stichting Probos heeft samen met Mendelts juridisch advies een evaluatie uitgevoerd van de houtopstanden-regelgeving onder de Omgevingswet in opdracht van het Ministerie van LNV.