Skip to main content

Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Aanleg van nieuw bos en aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband

18 december 2020

Martijn Boosten (Probos) en Martijn Snoep (Face the Future), juni 2021

Bossen en bomen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze produceren zuurstof, versterken de biodiversiteit, leveren hout, dragen bij aan de gezondheid van mensen, zijn belangrijk voor de recreatie en leggen CO2 vast. Met name vanwege dit laatste feit zijn er steeds meer plannen en ambities om in Nederland meer bos en bomen aan te planten. Klimaatfinanciering kan een substantiële bijdrage leveren aan bosuitbreiding en de aanplant van bomen in bijvoorbeeld agroforestry-systemen. 

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) heeft een systeem opgezet voor certificering van koolstofcredits uit Nederlandse projecten, waarmee organisaties vrijwillig een bijdrage kunnen leveren aan de CO2-emissiereductie. In opdracht van onder meer Staatsbosbeheer heeft Probos een methode uitgewerkt waarmee de CO2-emissiereductie kan worden bepaald van projecten waarin nieuw bos wordt gerealiseerd of waarin boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband worden aangelegd. Met deze methode kunnen bij SNK CO2-certificaten worden aangevraagd (https://nationaleco2markt.nl/).