Skip to main content

Wie helpt er mee de geschiedenis van het Engelanderholt te ontrafelen?

Ten zuiden van Apeldoorn tussen Beekbergen en Ugchelen ligt het Engelanderholt, een bosgebied met een rijke en eeuwenoude geschiedenis. De beheerders van dit gebied (Staatsbosbeheer, het Geldersch Landschap en de Veluwse Bosgroepen) willen graag meer weten van de bosgeschiedenis en het erfgoed dat in het bos te vinden is. Probos zoekt vrijwilligers die in de periode november 2014 tot en met mei 2015 een stukje van de bosgeschiedenis willen uitpluizen. We zoeken onder andere amateurhistorici, veldonderzoekers, archiefspeurders, WO2-deskundigen, liefhebbers van oude ansichtkaarten, prenten, tekeningen of historische kaarten, etc. Een vrijwilliger kan een onderwerp oppakken al naar gelang zijn eigen interesse, beschikbare tijd en ervaring. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Martijn Boosten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0317-466562, www.probos.nl).

Voorbeeldprojecten met minder bekende houtsoorten gezocht!

Houtdatabase
Op de website www.houtdatabase.nl worden 219 houtsoorten en 15 plaatmaterialen beschreven die kunnen worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg-, en waterbouw (GWW). Deze online houtdatabase bevat onder andere informatie over houteigenschappen, leveranciers en keurmerken duurzaam bosbeheer. De Houtdatabase wordt maandelijks door gemiddeld 3600 bezoekers geraadpleegd. In de Houtdatabase zijn 150 voorbeeldprojecten opgenomen die gebruikers kunnen raadplegen om te zien waar een houtsoort in de praktijk is toegepast. Dit zijn voorbeeldprojecten van bekende, veel toegepaste houtsoorten, maar ook voorbeeldprojecten van minder bekende houtsoorten, zoals Louro vermelho, Mukulungu, Okan en Tali.

Crowdfunding ook voor bedrijfsinvesteringen

crowdfunding boomhutOproep: gezocht groene projecten en bedrijfsinvesteringen die ter (co)financiering crowdfunding kunnen gebruiken


Deze oproep is bedoeld voor:

  1. Ondernemende beheerders/ (particuliere) landgoederen;
  2. Ondernemers in de Gastvrijheidssector;
  3. Andere ondernemers die voor hun business model afhankelijk zijn van goed beheer (naburig) bos, natuur en landschap.

Aanbod:
Bij voldoende meerwaarde voor bos, natuur en/of landschap kunnen ‘groene’ ondernemers in aanmerking komen voor professionele begeleiding bij crowdfunding. Met de ontwikkeling en profilering van goede voorbeelden wil het InnovatieNetwerk terreinbeheerders en andere bedrijven in en rondom de groene sector stimuleren meer gebruik te maken van commerciële vormen van crowdfunding.

Het adviestraject zal begeleid worden door Gijsbert Koren, de landelijk bekende crowdfunding consultant van bureau Douw&Koren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen daarvoor contact opnemen met Jaap van den Briel van Stichting Probos die zal optreden als accountmanager. De aanvragen worden geselecteerd op haalbaarheid en kunnen tot medio september ingediend worden. Het project dient aan de volgende criteria te voldoen om voor ondersteuning in aanmerking te komen:

  1. Minimaal in concept al uitgewerkt;
  2. Op korte termijn te realiseren;
  3. Een rendement van minimaal 2,5 % bieden, eventueel gedeeltelijk als ‘reward’;
  4. In directe of indirecte zin meerwaarde oplevert (voor het beheer) van bos, natuur en landschap.

Bent u geïnteresseerd of heeft u aanvullende vragen met betrekking tot deze oproep? Neem gerust contact op met Jaap (0317 466553, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Annemieke Winterink (0317 466557, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Dit traject maakt onderdeel uit van Crowdfundingvoornatuur.nl , het crowdfunding platform voor natuur, bos & landschapsprojecten. Initiatiefnemers zoals particulieren en natuurorganisaties presenteren op het platform mooie en belangrijke projecten die ze met crowdfunding willen realiseren. Dit adviestraject richt zich specifiek op meer commerciële projecten en bedrijfsmatige investeringen.


Crowdfunding ook voor bedrijfsinvesteringen!

Crowdfunding bewijst haar meerwaarde vooral in de zakelijke markt. Ondernemers van MKB die willen starten, uitbreiden en/of investeren kunnen voor kredieten tot circa € 500.000 steeds moeilijker bij banken terecht. Crowdfundingplatforms zoals ‘Geldvoorelkaar’, ‘Crowdaboutnow’, ‘Oneplanetcrowd’ en enkele anderen groeien vooral in dit segment van de markt. Het gaat hierbij meestal om leningen en ‘rewards’. Bij de eerste lenen investeerders een bedrag aan de geldvrager om zo een project of investering mogelijk te maken. Deze investeerders ontvangen na afloop van een afgesproken periode hun investering terug met rentevergoeding. Bij ‘rewards’ wordt er aan investeerders een tegenprestatie in de vorm van een product of dienst geboden.

Ook (startende) ondernemers in de bos-, natuur- en landschapssector kunnen met behulp van crowdfunding hun investeringshorizon verbreden. Een begin dit jaar uitgevoerde verkenning door Stichting Probos toont dat aan. Dit geldt zowel voor ondernemende terreinbeheerders als ook voor zakelijke relaties. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven in de productketen en ondernemers in de horeca en verblijfsrecreatie. Er ontstaat ‘win-win’ wanneer de beheerder mee profiteert van de baten voortkomende uit de investering en de ondernemer, door een gezamenlijke campagne, een groter netwerk kan benaderen en de actie dus meer slagingskans krijgt. Op een landgoed in de Achterhoek wil een zorgondernemer een nieuwe zorgboerderij realiseren. De bank voorziet in 70% van de financiering, de rest komt uit eigen middelen en crowdfunding. De zorgboerderij vormt door middel van de erfpachtcanon een belangrijke (nieuwe) economische drager voor het landgoed. Daarnaast zorgen de cliënten van de zorgboerderij door hun arbeid voor een besparing op de beheerkosten. Naast dit voorbeeld zijn er ook projecten mogelijk waar crowdfunding in de gehele financiering voorziet en de baten direct aan het beheer ten goede komen.

De bekendheid van commerciële vormen van crowdfunding is bij MKB-bedrijven en terreinbeheerders nog erg laag. Resultaten in andere sectoren laten zien dat projecten met een combinatiedoelstelling, gericht op zakelijk rendement èn maatschappelijke meerwaarde, het goed kunnen doen ondanks het feit dat de uitbetaalde rente lager (gemiddeld 4%) is ten opzichte van puur commerciële projecten (gemiddeld 8%). Het verschil komt voort uit de ‘gunfactor’ bij investeerders die zich betrokken voelen bij het onderwerp, het project en de ondernemer. Deze rentes zijn in de regel ook lager dan bij de bank voor krediet betaald zou moeten worden.

Wageningen, 14 juli 2014

 

fotos tiende NK boslui

{gallery}gallery/nkboslui2016{/gallery}

fotos negende NK boslui

{gallery}gallery/nkboslui2015{/gallery}

fotos achtste NK boslui

{gallery}gallery/nkboslui{/gallery}

Meer artikelen …