Skip to main content

Verslagen

28 maart 2024

Cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer voorjaar 2024

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? De cursus Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van bossen en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een vitaal en goed functionerend bos.

05 oktober 2023

Cursus 'Erfgoed in het bosbeheer' najaar 2023 en begin 2024

Medewerkers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos en CH Advies in Lagen dit najaar voor de tweede maal de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseren.

03 oktober 2023

Symposium 'Bossenmonitoring'

Op 3 oktober organiseerde Stichting Probos een symposium met als werktitel 'Nut en noodzaak van bosinventarisaties.'

Betrouwbare cijfers en informatie over de toestand van het bos zijn essentieel om ontwikkelingen in het bos te kunnen volgen in de tijd, zodat bossen op een duurzame manier beheerd kunnen worden. Probos is gespecialiseerd in het verzamelen, bewerken en analyseren van deze data.

31 mei 2023

Symposium 'Bos als oplossing', op het kruispunt van onderzoek, beleid en praktijk

Op woensdag 31 mei organiseerde de Coalitie Bos en Hout, Wageningen University and Research en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging een eendaags symposium over vitaal bos en klimaat. Op het symposium werden de resultaten gepresenteerd van o.a. 4 jaar onderzoek onder de Klimaatenveloppe en werpen onderzoekers, beleidmakers, bosbeheerders en bestuurders een blik vooruit. Hoe wordt de Bossenstrategie concreet?

20 april 2023

Symposium Praktijkboek Bosbeheer

Afgelopen jaar is de herziene versie van het Praktijkboek Bosbeheer verschenen. Ter gelegenheid hiervan organiseerde de redactie van het boek op 20 april 2023 een symposium in het Mastbos in Breda (NL). Tijdens het symposium werden enkele nieuwe thema’s uit het Praktijkboek toegelicht door Nederlandse en Vlaamse experts

18 april 2023

Cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer april 2023

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? De cursus Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van bossen en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een vitaal en goed functionerend bos.