Verslagen

28 november 2022

Laat je inspireren door de ontwerpen van zes aantrekkelijke voedselboslandschappen

Zes (voedsel)bosontwerpen gebaseerd op zes heel verschillende beginsituaties (weiland, akker, bos, boomgaard), dat is resultaat 1 van dit project. Resultaat 2: een online tool waarmee ook jij een eerste aanzet kunt doen tot je eigen voedselbos. Kom naar ons slotevent en laat je inspireren!

06 oktober 2022

Cursus 'Erfgoed in het bosbeheer'

Medewerkers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos dit najaar de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseert.

27 september 2022

Excursies Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten

Stichting Probos verzorgde op 27 september en 7 oktober samen met Staatsbosbeheer, het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en de Bosgroep Midden Nederland de excursie 'Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten'. In recente jaren hebben klimaatslimme boomsoorten en herkomsten veel aandacht gekregen. Echter, niet alle soorten en herkomsten zijn geschikt of gewenst voor elke locatie.  Tijdens de excursies kwam aan bod  welke afwegingen komen kijken bij het maken van een keuze om nieuwe soorten of herkomsten te introduceren. Er was veel ruimte voor het delen van ervaringen en discussie met collega's en experts. De belangstelling voor deze excursies was zo groot dat beide excursie in korte tijd overboekt waren. 

06 juli 2022

Werkschuurbijeenkomst opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit

Op woensdagmiddag 6 juli organiseerde Stichting Probos samen met de VBNE en de gemeente Epe een bijeenkomst over het opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit. In het kader van de Nationale Bossenstrategie willen Rijk en provincies het hoogwaardige gebruik van Nederlands hout stimuleren.

29 juni 2022

Cursus: Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos

In de cursus ‘Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos’ wordt ingegaan op de theorie van ziekten en plagen in het Nederlandse bos en de gevolgen hiervan voor vitale bosontwikkeling. Na een theoretisch gedeelte in de ochtend, gaan we in de middag onder begeleiding van de cursusleiders het bos in om zelf ziekten en plagen te herkennen, de mogelijke gevolgen hiervan, en wat dit kan betekenen voor de eigen beheerpraktijk. Natuurlijk is hier volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen. De dag wordt afgesloten met een korte evaluatie en gezamenlijk drankje.

14 april 2022

Conferentie ‘Het bos, ons bos’

Conferentie ‘Het bos, ons bos’, waarin de verander(en)de relatie tussen burgers, bosbeheerders en bossen centraal staat.

Bossen, bomen en hout leveren een belangrijke bijdrage aan een leefbare wereld. Gelukkig is dat inzicht de laatste jaren snel gegroeid. Er zijn volop plannen voor aanleg van nieuwe bossen, meer klimaatslim bosbeheer en meer gebruik van hout. Waar bosbeheer in het verleden een zaak was van bestuurders en professionals, spelen private initiatieven een steeds grotere rol. Om de kansen die dit biedt goed te kunnen benutten organiseert de Coalitie Bos & Hout de conferentie ‘Het bos, ons bos’.

12 april 2022

Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

08 maart 2022

Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf'

Als afsluiting van een 5-jarig project waarbij werd geëxperimenteerd met de aanleg van een stukje bos voor stalstrooisel op het bedrijf van Henk Hoefnagel, organiseren CLM en Probos een demo/workshop middag met 3 workshops:
1. Agroforestry (Piet Rombouts)
2. Singels en hagen in de veehouderij (Marieke Jelsma)
3. Bos voor houtsnippers in de stal (Erik van Well en Henk Hoefnagel)

03 maart 2022

Webinar on the EU proposal for a regulation on deforestation-free products

With the adoption of a new EU regulation on timber, soy, coffee, cocoa, beef and palm oil, EU businesses will be faced with new legal requirements. Join this webinar to get a better understanding of how it may affect you.

22 februari 2022

Meer bos met een bossenmakelaar?

Online bijeenkomst 22 februari 15.00 - 16.30 uur (Zoom)

Er is in Nederland steeds meer vraag naar grond voor de aanleg van bos. Er zijn in potentie ook veel aanbieders van grond voor bos. Een ‘bossenmakelaar’ kan de schakel zijn die vraag en – potentieel- aanbod verbindt.

Project bossenmakelaar
Probos en Stichting de Lynx hebben daarom het initiatief genomen voor het project ‘bossenmakelaar’. Doel is de aanleg van bos te stimuleren/ aan te jagen.
Het ministerie van LNV is geïnteresseerd in een bossenmakelaar. We werken het idee van de bossenmakelaar daarom nu uit. Daarbij nemen we graag de kennis, visie en ideeën van vragers en (mogelijke) aanbieders van grond voor bos mee.

‘Hoe gaat de bossenmakelaar zorgen dat er meer bos in Nederland komt?’
Dinsdag 22 februari van 15.00 – 16.30 uur 

24 november 2021

Voorlichtingsbijeenkomst bouwen met hout en milieu

Vanwege de grote aandacht voor milieu en klimaat zijn er vele initiatieven die hierop inspelen met als doel om de bouwwereld te verduurzamen. Hierbij gaat het over de vermindering van de milieubelasting, circulariteit, CO2-budgetten, klimaatverandering, de plasticsoep, vervuiling, uitputting van grondstoffen en over vele andere zaken. De situatie is niet echt overzichtelijk en voor de houtwereld blijkt hierbij milieuvriendelijkheid niet meer een vanzelfsprekendheid.

SHR organiseert op 24 november 2021 een voorlichtingsbijeenkomst over hout en milieu. Het doel van de bijeenkomst is om helderheid te geven over het begrip milieubelasting in zijn algemeenheid en toegespitst op de bouw.

23 november 2021

Eindbijeenkomst Biologische bestrijding duizendknoop

Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo en een Japanse schimmel helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? Afgelopen twee jaar is daar in Nederland onderzoek naar gedaan. Met als primeur de loslating van de bladvlo als eerste biologische bestrijder van invasieve planten in Nederland! Tijdens de eindbijeenkomst delen de onderzoekers de resultaten van het onderzoeksproject #uitde1000knoop. Daarna bespreken we graag met u de vervolgstappen in onderzoek naar biologische bestrijding van invasieve exoten.

18 november 2021

STTC Conference: Sustainably managed forests as part of the solution to climate change

The annual European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) Conference, Thursday November 18 2021, Online

The European timber sector requires a combination of actions to combat illegal tropical timber trade and deforestation and to ensure sustainability. These actions would lead to strengthened cooperation and partnership between the public and the private sector, and demand and supply-side stakeholders. Further demand-side legislation is needed to ensure that EU commodity supply chains are deforestation-free and that EU consumption is transparently sustainable.

24 september 2021

Beheerdersdag 2021

Reserveer vrijdagochtend 24 september in je agenda voor de online Beheerdersdag 2021!

De Beheerdersdag is een initiatief Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en De Bosgroepen, waar Stichting Probos opnieuw trotse sponsor van is! Dé kennis- en netwerkdag voor iedereen die werkt in bos,  natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we praktische, nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren.

16 september 2021

Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. In navolging van het grote succes van vorig jaar, organiseerden Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos de tweede nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop.

29 april 2021

Q&A sessie over BioCops

Op 29 april (14:00-15:30) was er een online Q&A sessie over BioCops in navolging op de eerdere informatiebijeenkomst van januari j.l. waarbij geïnteresseerden de kans kregen hun vragen te stellen.

BioCops: een Projectvoorstel voor LIFE waarmee we biologische beheersing inzetten tegen 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België die de biodiversiteit bedreigen en veel onderlast en onderhoudskosten geven: groot kroosvaren, Aziatische duizendknoop, watercrassula en grote waternavel. Het project loopt van 2021-2026 en wordt uitgevoerd door een Consortium in samenwerking met en op proeflocaties van deelnemende stakeholders in NL en BE. Ook een Europees team van wetenschappelijke experts en beleidsmakers doet mee.

20 april 2021

Webinar rol van certificering in de EUTR

Waarom zou u nog moeten kiezen voor FSC- of PEFC gecertificeerd hout, als de EUTR er voor zorgt dat het hout dat u koopt al legaal is?

Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens het webinar dat op 20 april werd gehouden over het belang van het gebruik van duurzaam gecertificeerd hout en hoe zich dit verhoudt tot de EUTR en het doen van een 'Due Diligence' die hier een belangrijk onderdeel van is. Het webinar is onderdeel van het LIFE Legal Wood project dat wordt gecoördineerd door "Preferred by Nature" en waarbij Probos in Nederland partner is in de uitvoering. 

01 april 2021

cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? De cursus Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van bossen en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een vitaal en goed functionerend bos.

02 maart 2021

LIFE Legal Wood Nationale EUTR Workshops

LIFE Legal Wood lanceert online workshops om professionals in de houtbranche en detailhandel te informeren over de EUTR

Handelt u in hout of houtproducten op de EU-markt, of gebruikt u het als grondstof in producten die door u in de EU worden verkocht? Ook al is het maar een klein item, zoals een houten fotolijstje of een papieren etiket, de Europese Houtverordening (EUTR) kan in veel van die gevallen ook op u van toepassing zijn. Om alle belanghebbenden en bedrijven die onder de EUTR vallen bij te staan, organiseerde het LIFE Legal Wood project een reeks webinars om betrokkenen vertrouwd te maken met de vereisten van de EUTR.

21 januari 2021

Symposium Bosuitbreiding in Nederland

Hoe komen we van boskrimp naar bosgroei?

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over bosuitbreiding in Nederland. De plannen rollen over elkaar heen, met de Bossenstrategie als klapstuk. Maar tot nu toe leidt dit nog nauwelijks tot groei van het areaal bos. Waar ligt dat aan en hoe zorgen we dat die bosuitbreiding er wel komt?

19 januari 2021

Online informatiebijeenkomst over BioCops

Stakeholders gezocht voor BioCops!

Op 19 januari (13:00-14:30) werd een online informatie bijeenkomst gehouden over BioCops: een Projectvoorstel voor LIFE waarmee we biologische beheersing inzetten tegen 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België die de biodiversiteit bedreigen en veel onderlast en onderhoudskosten geven: groot kroosvaren, Aziatische duizendknoop, watercrassula en grote waternavel. Het project loopt van 2021-2026 en wordt uitgevoerd door een Consortium in samenwerking met en op proeflocaties van deelnemende stakeholders in NL en BE. Ook een Europees team van wetenschappelijke experts en beleidsmakers doet mee.

19 november 2020

STTC congres Tropisch Hout

De zevende Europese STTC Conference stond donderdag 19 november 2020 op de rol. Het – dit jaar online – congres was via Zoom te volgen.

Hoofdonderwerp was hoe aanbieders van duurzaam geproduceerd tropisch hout kunnen profiteren van en bijdragen aan een ‘groen’ herstel van de wereldwijde economie. En dan vooral nadat het coronagevaar geweken is.

Organisatoren waren de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) en IDH, het Initiatief Duurzame Handel. Deelname aan het congres was gratis en stond open voor houtbedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en certificerende instanties.

02 april 2020

Webinar: Bouwen met hout voordelen en feiten

De redactie van Het Houtblad organiseert twee webinars over bouwen met hout. Het eerste op donderdag 2 april (12.30 - 13.30) belichtte de voordelen van bouwen met hout. Probos leverde een bijdrage aan dit webinar.

Meer informatie en terugkijken: www.bouwwebinar.nl/webinar/houtblad-expertwebinar-bouwen-met-hout-voordelen-en-feiten/

12 december 2019

Werkschuurbijeenkomst ziekten en plagen in het bos

In deze bijeenkomst willen we u informeren over ziekten en plagen die in het Nederlandse bos voorkomen in relatie tot de veranderingen die het bosklimaat ondergaat doorklimaatverandering. We gaan in op de meestvoorkomende ziekten en plagenen de levenswijze van soorten en herkenningdaarvan. Daarnaast willen we bespreken wat een beheerder kan doenbij aantastingen en hoe je bos weerbaarder kunt maken.
Meer informatie en opgeven.

28 november 2019

Workshop notenteelt (en fruit) in kippenuitlopen

In het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ wordt op 28 november van 13.00 tot 16.00 een workshop ‘notenteelt (en fruit) in kippenuitlopen’ voor pluimveehouders georganiseerd.

De workshop vindt plaats bij Johan Verbeek in Renswoude, waar eind vorig jaar in het kader van dit project op 2 hectare walnoten in de uitloop zijn aangeplant. Tijdens de workshop zal door hovenier en notenteler Roderik de Vries praktische kennis worden gedeeld over welke mogelijkheden er zijn met notenteelt in kippenuitlopen en wat er komt kijken bij het beheer van notenbomen in een uitloop.

27 november 2019

lancering protocol duizendknoop

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen. Dit protocol is woensdag 27 november 2019 gelanceerd en is online als module vrij toegankelijk via www.bestrijdingduizendknoop.nl.

20 november 2019

Conference: Exploring pathways to verified sustainable tropical timber

The 6th annual European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) Conference, Wednesday November 20 2019, Berlin (Germany)

The European timber sector has focused on both ensuring its sources of supply are legal and on growing market share for verified sustainable tropical wood. The Sustainable Tropical Timber Coalition 2019 Conference looks at how these dual efforts can interrelate to increase verified sustainable timber supply and demand and how STTC tools can support the process.

20 november 2019

cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? De cursus Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van bossen en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een vitaal en goed functionerend bos.

10 oktober 2019

Studiedag bosbodemontwikkeling en beheer op droge zandgronden

Handelingsperspectieven voor beheer, beleid en onderzoek

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseerde Staatsbosbeheer samen met Probos, Stichting Bargerveen, Wageningen University & Research en Bosgroep Zuid Nederland een studiedag “Bosbodemontwikkeling en bosbeheer op droge zandgronden”. 

26 september 2019

Leernetwerk Hout in de bouw/GWW

27 juni 2019 en 26 september 2019, 13.00-17.00 uur

Hout is in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Maar hoe krijgt circulariteit en het gebruik van hout specifiek, een prominente plek in het inkoopproces? Wat is de definitie van duurzaam geproduceerd hout en hoe controleer je hierop? Waar zit jouw invloed als inkoper, contractmanager, beleidsmaker of projectleider?

25 juni 2019

Veldbijeenkomst ‘Omgaan met erfgoedwaarden in het bosbeheer’

Bossen herbergen een breed scala aan erfgoedwaarden. Bossen zijn rijk aan cultuurhistorische en archeologische sporen die door eeuwenlang menselijk gebruik van het landschap zijn achtergebleven. Denk bijvoorbeeld aan hakhoutrelicten, wildwallen, grenspalen, leemkuilen, lanen, sprengen, rabatten, karrensporen, landweren, grafheuvels en raatakkers. Bossen herbergen ook patronen die samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals verkavelingspatronen, historische wegennetten, bewoningsplekken, ontwateringstelsels en historische tuin- en parkontwerpen. Voor het bosbeheer biedt dit uitdagingen, maar ook kansen!

09 mei 2019

Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. Vanuit de gedachte dat de beste afweging gemaakt kan worden door toepassing van de methoden in de praktijk te ervaren, organiseerden Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse duizendknoopbrigade daarom op donderdag 9 mei 2019 de eerste nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen.

17 april 2019

Symposium De Populier

Een waardevolle soort voor houtproductie, natuur, klimaatadaptatie, landschap en stedelijk groen.

Op 17 april 2019 organiseerde Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos in Lelystad een symposium over de populier. De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging.

07 februari 2019

Bijeenkomst Klimaatslim Landschapsonderhoud

Op 7 februari 2019 organiseerde Probos, ZLTO, BTG, Zilverberg Advies en Borgman Beheer Advies een informatiebijeenkomst in het kader van het Pilotproject – Klimaatslim Landschapsonderhoud in De Gelderland Fabriek te Culemborg.

Het pilotproject ‘Klimaatslim Landschapsonderhoud’ heeft tot doel om in twee pilots te demonstreren dat meer CO2 vastgelegd kan worden in landschapselementen door landschapsonderhoud vanuit een regionale aanpak te stimuleren en zo optimaal mogelijk te organiseren. Zowel optimalisatie van het landschapselement als optimalisatie van vrijkomende houtstromen staan daarin centraal.

Tijdens een aantal boeiende presentaties zijn we in gegaan op de stand van zaken rond het pilotproject en de mogelijkheden voor klimaatslimme projecten in 2019.

25 oktober 2018

Conference: Sustainably sourced tropical timber

Reliable data is today the key to unlocking market share in any business, and the market for verified sustainable timber is no exception. That is the stepping off point for this year’s annual European Sustainable Tropical Timber Coalition Conference in Paris on October 25, which is why it takes market intelligence, its collection and analysis as its core theme.

More information and registration on europeansttc.com

28 september 2018

Probos geeft 3 workshops op beheerdersdag

Probos geeft 3 workshops op de Beheerdersdag 2018 over onder meer Klimaat Slim Bosbeheer en bestrijding Aziatische duizendknopen.

Binnenkort volgen meer details.
www.beheerdersdag.nl

27 september 2018

excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt)

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

25 september 2018

excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt)

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

20 september 2018

excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt)

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

18 september 2018

excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt)

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

28 juni 2018

Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen

Op 29 mei en 28 juni organiseert Natuur & Ruimte invasieve exoten bv de cursus “Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen”. Stichting Probos presenteert op deze cursusdagen de resultaten van de landelijke praktijkproef bestrijding duizendknoop die tussen 2013 en 2017 is uitgevoerd. Ga voor meer informatie en aanmelding naar natuurenruimte.com/cursussen

23 mei 2018

Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen Pro Silva beheer

Pro Silva voorjaarsexcursie 2018 op 23, 24 en 25 mei

Amerikaanse vogelkers is vanaf het begin van de 20e eeuw grootschalig in onze bossen ingebracht. Dit moest de houtproductie, maar vooral de bodemvruchtbaarheid ten goede komen. Vanaf de jaren vijftig veranderde het beeld over de soort en werd de ‘bospest’ gezien als een sta-in-de-weg voor bosarbeid, bosverjonging en biodiversiteit. Grootschalige bestrijding en miljoenenuitgaven hebben verdere verspreiding echter niet kunnen voorkomen. Sinds enkele jaren wordt er ook nagedacht over alternatieve beheerstrategieën van Amerikaanse vogelkers, waarbij de ontwikkeling van het bosecosysteem als geheel moet leiden tot beheerbare situaties. Tijdens de Pro Silva voorjaarsexcursie maken we kennis met de ecologie van de Amerikaanse vogelkers en kijken we hoe dit ons kan helpen bij het beheersen van deze soort. Centrale vraag tijdens de excursie is: hoe ga je om met Amerikaanse vogelkers binnen natuurvolgend bosbeheer?

16 april 2018

Lezing bestrijding van duizendknoop

Vakoverleg "Overleg Groenvoorzieningen van Rijkswaterstaat"

Op 16 april verzorgt Probos een lezing over de bestrijding van duizendknoop tijdens het vakoverleg Overleg Groenvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Tijdens deze bijeenkomst komen mensen uit de diverse regio’s bijeen die te maken hebben met het Beheer en Onderhoud van Groenvoorzieningen.

14 maart 2018

Werkschuurbijeenkomst ‘Gebruik van (bijtrek)lieren in de bosexploitatie’

De gemeente Nunspeet, Probos, PC Bomen en de VBNE organiseerden een demonstratie met de Moritz Fr50, een op afstand bestuurbare bijtreklier waarmee stammen uit het bos kunnen worden gesleept met minimale bodembeschadiging. Deze liermachine van Duitse makelij kan worden gebruikt in combinatie met motormanuele velling om stammen naar vaste uitsleeppaden of de bosweg te slepen. Ook kan de machine worden gebruikt voor ondersteuning bij het vellen van bomen in de juiste richting. Tijdens de demonstratie is ingegaan op het nut en noodzaak van bodembescherming binnen duurzaam bosbeheer en de praktische inzetmogelijkheden van lieren in de bosexploitatie.

08 maart 2018

IMM Trade Consultation, London

Probos moderating session´FLEGT-licensed timber in EU public procurement´

The Trade Consultation is a chance for timber businesses and other industry stakeholders, such as specifiers, manufacturers and retailers, to hear latest findings from the IMM’s market survey work and monitoring of EU trade flows from FLEGT VPA-engaged supplier countries.

16 november 2017

cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

21 september 2017

Conference: Sustainably sourced tropical timber – selling a positive story

For too long the European tropical timber trade has been on the defensive. An automatic link has been forged in consumers’ and specifiers’ minds between tropical timber, illegal logging and deforestation in many countries. This has combined with lack of awareness of the availability of sustainably sourced timber from well-managed tropical forests and the overall result is that the reputation and market success of all tropical timber has suffered.

06 maart 2017

Demonstratie biomassaoogst Wesepe

Als gevolg van de transitie naar hernieuwbare energie stijgt de vraag naar houtige biomassa. Ook wordt biomassa in toenemende mate gebruikt als grondstof voor biobased producten en chemicaliën. Naast import van biomassa en het gebruik van reststromen uit bos, landschap, bebouwde omgeving en industrie, is er in Nederland ook steeds meer aandacht voor de teelt van biomassa om aan de stijgende vraag te voldoen. Het in oktober 2016 gelanceerde Actieplan Bos en Hout wil daarom werk maken van de aanleg van 20.000 hectare energiebossen en -landschappen.

30 november 2016

cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.
Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

01 november 2016

Symposium Gemeenten en houtige biomassa: van beleid naar realisatie

In veel gemeenten liggen kansen om biomassa te benutten voor de opwekking van warmte in bijvoorbeeld stadsverwarming, bedrijfsgebouwen of zwembaden. Ook kunnen (deels nu nog onbenutte) stromen biomassa die vrijkomen binnen gemeenten worden gebruikt om hernieuwbare warmte, elektriciteit en op termijn hoogwaardige biobased materialen en chemicaliën te produceren. Hiermee kunnen gemeenten concreet invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en hun ambities om klimaatneutraal te worden.

14 september 2016

Presentatie van de praktijkgids - Biomassateelt als ontwerpopgave

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de presentatie van de praktijkgids ‘Biomassateelt als ontwerpopgave. Handreikingen en inspiratie voor landschappelijke inpassing van houtige biomassa’ op 14 september van 10.00 tot 12.00 uur in het Biesboschmuseum te Werkendam. Naast de presentatie van de praktijkgids zullen wij de resultaten van ons project toelichten, waarin we onder meer ontwerpbouwstenen hebben ontwikkeld en we in verschillende masterclasses hebben gekeken naar de ruimtelijke inpassing van biomassateelt in verschillende casussen.

07 september 2016

cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (7 september 2016)

De biodiversiteit van bossen in Nederland is hoog. In bossen met een aandeel naaldhout vormen rode bosmieren een opvallend en voornaam onderdeel van die biodiversiteit. Het zijn belangrijke soorten in het ecosysteem.

23 juni 2016

Conference: Real impact through timber purchasing policies

The 2016 European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) Conference is your opportunity to discuss challenges, share knowledge and best practice with colleagues from across Europe on successfully implementing and satisfying timber purchasing policies. It is also the event to network with buyers and suppliers of sustainably sourced timber.

Timber purchasing policies and strategies support forest conservation worldwide and the STTC Conference explores their achievements so far and future potential with key stakeholders from public and private sectors. The full-day event also offers learning and networking opportunities, with interactive plenaries and breakout sessions.

09 juni 2016

Tiende NK mountainbike en zevende crossloop voor boslui

Donderdag 9 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het 10e Nederlands kampioenschap mountainbiken (45 minuten) en zevende Nederlands kampioenschap crossloop (4,7 km) voor boslui plaats. Mede georganiseerd door de Unie van Bosbroepen.

14 april 2016

Voorlichtingsbijeenkomst ‘De inzet van vrijwilligers bij historisch onderzoek in bos en natuur‘

In het bos- en natuurbeheer is er een toenemende aandacht voor cultuurhistorie. Van veel bos- en natuurterreinen is echter de geschiedenis nog niet bekend of ontbreekt het aan een overzicht van het erfgoed dat in deze terreinen voorkomt. Stichting Probos is daarom in juni 2014 gestart met het voorbeeldproject ‘de Puzzel van het verborgen verleden van het Engelanderholt’ In dit project is met hulp van vrijwilligers de geschiedenis in beeld gebracht van het bosgebied Engelanderholt ten zuiden van Apeldoorn. Dit project had tot doel om niet alleen cultuurhistorische informatie te verzamelen voor de beheerders, maar om tevens ervaring op te doen met de inzet van vrijwilligers bij het in kaart brengen van cultuurhistorie in bos- en natuurgebieden.

14 april 2016

Rapportpresentatie ‘Het verborgen verleden van het Engelanderholt’

De aandacht voor cultuurhistorie in bos- en natuurgebieden is de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Bos en natuurbeheerders willen cultuurhistorische waarden graag beschermen en beleefbaar maken, maar hebben vaak geen compleet beeld van de geschiedenis van hun gebied en het erfgoed dat er te vinden is.

11 april 2016

Masterclass Energie Linie ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een belangrijke rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages van bijvoorbeeld snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els. 

30 maart 2016

Masterclass Wegbermen Lelystad ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een belangrijke rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages van bijvoorbeeld snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els. 

22 maart 2016

Masterclass Eendragtspolder ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een belangrijke rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages van bijvoorbeeld snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els. 

15 maart 2016

cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.
Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

07 maart 2016

Masterclass Buren ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een belangrijke rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages van bijvoorbeeld snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els. 

16 februari 2016

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een grote rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els.

27 januari 2016

Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?

U bent van harte welkom op woensdag 27 januari 2016 voor de kennisbijeenkomst “Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?” Naast een inhoudelijke plenaire sessie gaan we aansluitend het potentiële biomassaveld in en brengen we een bezoek aan het bedrijf van kalverhouder Stefan Bekkers die via een biomassaketel de warmtevraag van het bedrijf voorziet.

25 januari 2016

Workshop (buiten)sport, gastvrijheid en natuur in Zuid-Holland

Stichting Probos heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de economie van buitenplaatsen en landgoederen te verbeteren. Hieruit blijkt onder andere dat er weinig samengewerkt wordt tussen organisaties en bedrijven uit de natuur-, gastvrijheids-, en buitensportsector. Er wordt veel in de natuur gerecreëerd en gesport en belangen van de sectoren liggen vaak dicht bij elkaar.

17 december 2015

Bosatelier 'Het bosbeheer van morgen'

Stichting Probos en Staatsbosbeheer organiseerden een bosatelier voor bosbeheerders, boseigenaren en adviseurs, waarbij sturing in het bosbeheer centraal staat. Welke (combinaties van) doelen willen we waar en welke (combinaties van) beheeringrepen hebben we hiervoor beschikbaar?

16 december 2015

Lunchlezing: Duurzaam houtinkoop; van beleid naar praktijk! (Groningen)

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder, bouwprocesmanager of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast of hout of houten producten worden ingekocht? Dan heeft u nu de kans snel bijgepraat te worden over de praktische kant van het soms toch wel ingewikkelde aspect van uw werk: duurzaam houtinkoop.

10 december 2015

Lunchlezing: Duurzaam houtinkoop; van beleid naar praktijk! (Rotterdam)

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder, bouwprocesmanager of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast of hout of houten producten worden ingekocht? Dan had u de kans snel bijgepraat te worden over de praktische kant van het soms toch wel ingewikkelde aspect van uw werk: duurzaam houtinkoop.

25 november 2015

Middagsymposium 'Economische dragers Zuid-Hollandse landgoederen en buitenplaatsen'

Bijverdienen voor landgoederen en buitenplaatsen mogelijk, maar niet makkelijk
De instandhouding van landgoederen en buitenplaatsen, maar ook van bossen en natuurgebieden kost veel geld. Van oudsher spelen subsidies een belangrijke rol, maar door bezuinigingen zijn die sterk terug gelopen. Eigenaren en beheerders worden gestimuleerd om meer dan voorheen zelf de broek op te houden en naar nieuwe economische dragers te zoeken. Kosten noch moeite worden in deze zoektocht gespaard. Er zijn talloze succesverhalen te vertellen van innovatieve, ondernemende eigenaren en beheerders. Recent is een boek verschenen met meer dan driehonderd manieren om (meer) geld te verdienen op landgoederen en in natuurgebieden.

18 november 2015

Feestelijke eerste oogst wilgenplantage Zeumeren

Leisurelands, Probos, Provincie Gelderland, STIRR, Innovatienetwerk en Loon en Grondverzetbedrijf Volker organiseerden op 18 november samen de eerste oogst van de wilgenplantage op recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld.

10 november 2015

Lanenbeheer voor vleermuizen

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.
Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

11 oktober 2015

De Dag van de Populier

De populier bepaalt het landschappelijke karakter van grote delen van Nederland. Maar het gaat niet goed met de populier. De aanplant is fors afgenomen. Populierenlanen en populierenbosjes verdwijnen momenteel snel. Hierdoor kunnen cultuurhistorisch waardevolle landschappen hun karakter verliezen. De populier is ook van groot belang is voor planten en dieren. Zo zijn er bijvoorbeeld al 14 paddenstoelen die het woord populier in hun naam hebben, omdat ze er geheel of sterk aan gebonden zijn. Daarnaast speelt de populier een belangrijke rol in de economie en levert werkgelegenheid op. Zo is de populier een zeer belangrijke boomsoort voor de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie.

02 juli 2015

Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal' (Wageningen)

De uitwendige kwaliteit en genetische herkomst van plantmateriaal is een belangrijk aandachtspunt bij de aanplant van een beplanting. Het is een belangrijke bepalende factor voor de slagingskans, maar bepaalt ook decennialang het functioneren van de beplanting.

23 juni 2015

Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal' (Wernhout)

De uitwendige kwaliteit en genetische herkomst van plantmateriaal is een belangrijk aandachtspunt bij de aanplant van een beplanting. Het is een belangrijke bepalende factor voor de slagingskans, maar bepaalt ook decennialang het functioneren van de beplanting.

11 juni 2015

Negende NK mountainbike en zesde crossloop voor boslui

Donderdag 11 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het negende Nederlands kampioenschap mountainbiken (45 minuten) en zesde Nederlands kampioenschap crossloop (4,7 km) voor boslui plaats. Mede georganiseerd door de Unie van Bosbroepen.

10 juni 2015

cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (10 juni)

De biodiversiteit van bossen in Nederland is hoog. In bossen met een aandeel naaldhout vormen rode bosmieren een opvallend en voornaam onderdeel van die biodiversiteit. Het zijn belangrijke soorten in het ecosysteem. Ze hebben intrigerende relaties met andere dieren, waarbij sprake kan zijn van tijdelijk parasitisme, nauwe symbiose, heftige predatie, het verlenen van onderdak of het dienen als voedselbron.

09 juni 2015

Excursie Hakhoutbeheer op omgekeerde rabatten

Landgoed Twickel heeft een eigen houtkachel geïnstalleerd voor de verwarming van het kasteel en de bijgebouwen. Twickel wil deze houtkachel met eigen hout stoken. Hiervoor wordt bijvoorbeeld tak- en tophout en hout uit vroege dunningen gebruikt.

03 juni 2015

cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (3 juni)

De biodiversiteit van bossen in Nederland is hoog. In bossen met een aandeel naaldhout vormen rode bosmieren een opvallend en voornaam onderdeel van die biodiversiteit. Het zijn belangrijke soorten in het ecosysteem. Ze hebben intrigerende relaties met andere dieren, waarbij sprake kan zijn van tijdelijk parasitisme, nauwe symbiose, heftige predatie, het verlenen van onderdak of het dienen als voedselbron.

06 mei 2015

Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop

Wat zijn de ervaringen in Nederland en Vlaanderen?

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met beplantingen in kippenuitlopen. Diverse pluimveehouders hebben wilgenplantages, Miscanthus en fruitbomen in hun uitloop aangelegd. Louis Bolk Instituut, ILVO, Probos en Inagro hebben onderzoek gedaan naar het uitloopgebruik door de kippen, de kosten en de baten, de wet- en regelgeving, de invloed op de aanwezigheid van AI-risicovogels en roofvogels, de groei van gewassen en de nutriëntenhuishouding, etc.

29 april 2015

Buitensport, gastvrijheid en natuur: samen sterker!

Hoe kunnen de gastvrijheid-, natuur- en buitensportsector elkaar versterken? Die vraag staat centraal in deze werkconferentie. Buitensporters willen toegang tot natuurgebieden en zijn geïnteresseerd in verrassende evenementen en activiteiten. De natuursector wil toegang bieden aan buitensporters, zeker als daarmee een (financiële) bijdrage wordt geleverd aan het beheer van die gebieden.

23 april 2015

Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop

Wat zijn de ervaringen in Nederland en Vlaanderen?

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met beplantingen in kippenuitlopen. Diverse pluimveehouders hebben wilgenplantages, Miscanthus en fruitbomen in hun uitloop aangelegd. Louis Bolk Instituut, ILVO, Probos en Inagro hebben onderzoek gedaan naar het uitloopgebruik door de kippen, de kosten en de baten, de wet- en regelgeving, de invloed op de aanwezigheid van AI-risicovogels en roofvogels, de groei van gewassen en de nutriëntenhuishouding, etc.

23 april 2015

Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen

Roerdinkhof, Winterswijk Woold

De Winterswijkse bossen stonden al in de 19e eeuw bekend om het zware eikenhout dat er vandaan kwam en tegelijk ook om de grote rijkdom aan plantensoorten. Nu zijn de talrijke kleine bossen en vele houtwallen niet weg te denken uit het Winterswijkse landschap en geliefd bij bewoners en bezoekers.

15 december 2014

Praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras

Praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras groot succes!

De praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras georganiseerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Probos en VBNE op 4 september, 10 en 23 oktober hebben de belangstelling geoogst van 150 bos- en natuurbeheerders, adviseurs en aannemers (oogst en transport biomassa).

03 juli 2014

Demonstratie oogst en verwerking biomassa

De vraag naar houtige biomassa stijgt. Momenteel wordt veel biomassa ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat op termijn houtige biomassa steeds meer zal worden toegepast als grondstof voor biobased producten. De stijgende biomassavraag zal voor een deel moeten worden ingevuld met oogst uit het Nederlandse bos, landschap en de bebouwde omgeving. De grote uitdaging hierbij is om de biomassa op een kostenefficiënte wijze te mobiliseren, waarbij de impact op de omgeving (bos, landschap) zo laag mogelijk blijft.

05 juni 2014

Achtste NK mountainbike en vijfde crossloop voor boslui

Donderdag 5 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het achtste Nederlands kampioenschap mountainbiken (45 minuten) en vijfde Nederlands kampioenschap crossloop (4,7 km) voor boslui plaats. Mede georganiseerd door de Unie van Bosbroepen.

01 april 2014

Lanenbeheer voor vleermuizen

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.
Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten.

27 februari 2014

Demonstratie oogst van tak- en tophout

Tak- en tophout uit bos is in potentie een belangrijke bron voor houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Rondom de oogst van tak- en tophout leven bij veel terreinbeheerders nog vragen over de kosten en opbrengsten, de logistiek die er bij komt kijken en de effecten die de oogst heeft op de bodem(vruchtbaarheid) en de biodiversiteit van het bos.

13 december 2013

Symposium 300 jaar duurzaamheid

Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de Duitse bosbouwer Hans Carl von Carlowitz, in een periode van ernstige leegroof van de Europese bossen, de term duurzaamheid (“Nachhaltigkeit”) introduceerde.

12 december 2013

Seminar ’300 jaar duurzame bosbouw?'

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de Duitse bosbouwer Hans Carl von Carlowitz de term duurzaamheid introduceerde. Zo’n tweeëneenhalve eeuw lang is het een woord geweest dat alleen voorkwam in de vocabulaire van bosbouwers totdat de Club van Rome en de brundtland commissie de term oppakten.

13 juni 2013

7de NK mountainbike en vierde crossloop voor boslui

Donderdag 13 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het zevende Nederlands kampioenschap mountainbiken (45 minuten) en vierde Nederlands kampioenschap crossloop (4,7 km) voor boslui plaats. Mede georganiseerd door de Unie van Bosbroepen.

11 april 2013

Laanbeheer en vleermuizen: met oog voor veiligheid en cultuurhistorie

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze, veelal jonge bossen, behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Echter, steeds meer beheerders hebben te maken met aftakelende lanen. Bovendien is er lang weinig aandacht geweest voor verjonging en aanleg van nieuwe lanen en behoud van individuele bomen in lanen.

23 januari 2013

Boekpresentatie met wandelexcursie

Tijdens deze bijeenkomst werd het boek ‘Van heide tot lusthof; landgoederen in het Renkums beekdal’ gepresenteerd en werden een aantal beschreven elementen uit het boek bezocht tijdens een wandelexcursie op landgoed Oranje Nassau’s Oord.

15 november 2012

Demonstratie Biobaler

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

24 oktober 2012

Telen van kwaliteitshout

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

04 oktober 2012

symposium "Erfgoed in bos en natuur, werk in uitvoering"

Beheerders van bos en natuur hebben de afgelopen twee jaar met cofinanciering van de provincie Gelderland projecten op de Veluwe uitgevoerd die het beheer voor natuur, recreatie en houtproductie combineren met het behoud en beleefbaar maken van cultuurhistorie.

03 juli 2012

middagsymposium & boekpresentatie 'Beplantingen op verdedigingswerken'

Geschiedenis, huidige waarden en beheer van militaire beplantingen

08 juni 2012

Cursus cultuurhistorie in het bosbeheer

Wat kun je in het bosbeheer doen met cultuurhistorie en hoe pak je dat aan?

07 juni 2012

zesde NK mountainbike voor boslui

Donderdag 7 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het zesde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats.

21 mei 2012

Kennismiddag "Duidelijke taal over houtige biomassa uit natuur, bos en landschap!"

Er wordt volop gesproken en er zijn tal van initiatieven in uitvoering waarbij aanwending van houtige biomassa uit het Nederlandse landschap centraal staat.

14 mei 2012

Slotbijeenkomst houtige biomassa(-werf) op maandagavond

Voor alle bij het project "Groen goud uit landschapsonderhoud/ regionale biomassawerf" betrokken partijen en personen.

04 april 2012

Probos lezing

Ter gelegenheid van het afscheid van Kees Faber als voorzitter van Stichting Probos.
Life Cycle Assessment of Wooden Products in context of EPD and Building Certification, Dipl.-Ing. Dr. Adolf Daniel Merl, PE INTERNATIONAL, Managing Director Central & Eastern Europe

29 maart 2012

Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen in Noord-Brabant

Op 29 maart, 2 en 5 april 2012 heeft de Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen plaatsgevonden. De cursus is een initiatief van Stichting Probos en de Zoogdiervereniging en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

05 maart 2012

Telen van kwaliteitshout

De aandacht voor houtproductie en de teelt van kwaliteitshout is de afgelopen tijd sterk gegroeid.

30 januari 2012

Themabijeenkomst houtige biomassa(-werf)

Voor alle bij het project "Groen goud uit landschapsonderhoud/ regionale biomassawerf" betrokken partijen en personen.

24 januari 2012

Oogstdemonstratie wilgen-energieplantage

Stichting Probos heeft samen met Het Flevo-landschap een oogstdemonstratie op de wilgen-energieplantage in Flevohout bij Lelystad georganiseerd.

08 december 2011

Presentatie - Methode marktmeting duurzaam geproduceerd hout en papier

Op 8 december wordt de methode voor het meten van de hoeveelheid duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt gepresenteerd aan een ieder die hierin geïnteresseerd is.

15 november 2011

Startbijeenkomst 'Onderzoek Bosgeschiedenis in de Euregio Rijn-Waal'

NABU Naturschutzstation, Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh werken gezamenlijk aan het project VIEW, ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

06 oktober 2011

(veld)symposium Historische wallen in het landschap

Wallen vormen lijnen in het landschap. Overal in Nederland geven ze structuur aan het vlakke land, dat is al eeuwen zo. Maar hoe geven we deze markante man-made structuren een plek in het landschap van de toekomst: in de duinen, in bossen en in het boerenland? En om te beginnen: wat weten we eigenlijk van?

28 september 2011

Boekpresentatie 'Groesbeek; een cultuurhistorische wandeling'

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Door middel van veldinventarisaties zijn historische elementen in kaart gebracht en er zijn talloze excursies georganiseerd en publicaties verschenen. Maar het meest in het oog springende resultaat is het herstel en de accentuering van een aantal aansprekende historische elementen, zoals de Grot, spittende man, brandboom, berceau, Willemspark en de naamstenen.

06 september 2011

De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten

Sommige uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, vermeerderen zich daar explosief en worden daarom als invasief geclassificeerd. Ze komen in dusdanig grote aantallen en schaal voor dat ze een bedreiging zijn voor de lokale inheemse flora en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen.

28 juni 2011

Cultuurhistorie in het Renkums beekdal

Onthulling bruggenhoofd en gedichtsteen op landgoed Keyenberg
De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat volop in de belangstelling. Op landgoed Keijenberg werden twee aansprekende historische elementen in ere hersteld. Op dinsdagmiddag 28 juni 2011 vond de feestelijke onthulling plaats van de gereconstrueerde bruggehoofden en de replica van de gedichtsteen in het Vriendschapsbosje.

16 juni 2011

vijfde NK mountainbike en derde NK crossloop voor boslui

Donderdag 16 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het vijfde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats en de derde NK crossloop (4,7 km met 70 hoogtemeters) voor boslui, mede georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.

26 mei 2011

Rijkswaterstaat & Probos verzorgen sessie op PIANOo-congres

Evert Schut, senior adviseur grond en bouwstoffen bij Rijkswaterstaat, en Mark van Benthem van Probos verzorgen de sessie ´Inkoop duurzaam geproduceerd hout: wat en hoe´ op het jaarlijkse PIANOo-congres.

27 april 2011

Praktijkexcursie: Cultuurhistorie in het bosbeheer. (Renkum)

Thema: Cultuurhistorie: keuzes in het beheer
Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. De laatste jaren wordt ook de cultuurhistorische waarde van bossen steeds meer onderkend.

20 april 2011

Praktijkexcursie: Cultuurhistorie in het bosbeheer. (Ketelwald)

Thema: Cultuurhistorie: keuzes in het beheer
Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. De laatste jaren wordt ook de cultuurhistorische waarde van bossen steeds meer onderkend.

15 april 2011

7poorter griend: de eerste wilgenenergieplantage op braakliggend bedrijventerrein!

Op vrijdag 15 april 2011 is op bedrijventerrein 7poort in Zevenaar het 7poorter griend geopend door wethouder Anja van Norel van de gemeente Zevenaar en Fred Hakvoort, directeur van het bedrijf BKC.

27 januari 2011

Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa'

De rol van provincies, gemeenten en andere overheden bij het nieuwe stoken op hout
Op 27 januari 2011 vond in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem het symposium ‘Meer duurzame energie uit houtige biomassa’ plaats. Aan dit symposium namen 90 personen deel.

04 december 2010

Excursie op de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg

Op zaterdagochtend 4 december vond een excursie plaats met als thema 'Elementen uit het verleden: de cultuurhistorie van de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg'.

14 november 2010

Houtoogst van plan tot plank

Op zondag 14 november 2010 is ter ere van het 100-jarig KNBV-jubileum op vier plekken in Nederland de houtoogstdag gehouden. Op de landgoederen Twickel, Huis te Maarn, De Utrecht en bij de Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord kon het publiek kennismaken met alle aspecten van de houtoogst.

27 oktober 2010

Symposium “Verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout: nut en noodzaak”

Op 27 oktober 2010 heeft alweer het vierde symposium in de reeks Verantwoord Ondernemen met Hout plaats gevonden. Dit jaar was het thema "Verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout: nut en noodzaak".

15 oktober 2010

Cultuurhistorie in het Renkums beekdal

Onthulling inrijposten, ijskelder, wildwal en vijvers op landgoed Oranje Nassau's Oord
Op vrijdag 15 oktober 2010 om 14.00 vond in de kapel van het verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord op het gelijknamige landgoed de eerste bijeenkomst van het project ‘In de voetsporen van Koning Willem III’ plaats.

13 oktober 2010

Cultuurhistorie in de Groesbeekse bossen

Dit jaar wordt veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Op de landgoederen De Wolfsberg en Hooge Hoenderberg worden enkele historische elementen in ere hersteld.

17 juni 2010

Proboslezing, ter gelegenheid van het afscheid van Nico Leek: Een strategie voor bosbehoud

Het belang van de productie van kwaliteitshout in de Lage Landen
Op 17 juni organiseerde Stichting Probos ter gelegenheid van de pensionering van Nico Leek een Proboslezing door Joris van Acker, professor houttechnologie Universiteit Gent, onder de titel: “Een strategie voor bosbehoud”.

16 juni 2010

Seminar 'Gebruik aantoonbaar duurzaam hout', voor producenten van houten verpakkingen

Duurzaamheid en de verwerking van gecertificeerd hout zijn belangrijke bestanddelen van de gedragscode van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging. Deze EPV-gedragscode met Chain of Custody-paragraaf wordt op 16 juni gelanceerd tijdens het seminar 'Gebruik aantoonbaar duurzaam hout'.

16 juni 2010

Studiedag: Nieuwe, Rijke Bossen

Staatsbosbeheer, organiseerde met adviesbureau Klingen en Stichting Probos, de studiedag Nieuwe, rijke bossen over de aanleg en het beheer van bossen op rijke gronden. Een studiedag met ruime aandacht voor ontmoeting en inspiratie.

10 juni 2010

vierde NK mountainbike en tweede NK crossloop voor boslui

Donderdag 10 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het vierde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats en de tweede NK crossloop (4,7 km met 70 hoogtemeters) voor boslui, mede georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.

08 juni 2010

Cursus cultuurhistorie in het bosbeheer

Op 8 juni 2010 vond de cursus cultuurhistorie in het bosbeheer plaats. In deze cursus staat centraal hoe een beheerder om kan gaan met de cultuurhistorie in zijn bos.

18 mei 2010

Cursus bosbeheer en biodiversiteit

Op 18 mei 2010 vond de cursus bosbeheer en biodiversiteit plaats. In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos.

20 april 2010

"kijken-bij-collega-excursies": Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V.

Bouwend Nederland organiseerde op 20 april 2010 samen met Stichting Probos de laatste 'kijken-bij-collega-excursies'. Tijdens deze excursies konden deelnemende bedrijven zien hoe gecertificeerd hout wordt toegepast en op welke wijze bouwbedrijven kunnen voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

01 april 2010

Dansende bomen en oude bossen: cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe

Op 1 april 2010 heeft Stichting Probos i.s.m. de provincie Gelderland het Symposium 'Dansende bomen en oude bossen: cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe' georganiseerd in de prachtige bossen van Kroondomein het Loo rondom Hoog Soeren. Met dit symposium hebben Probos en de provincie Gelderland de nieuwe inzichten en inspirerende voorbeelden van het inventariseren, interpreteren en beheren van cultuurhistorische elementen in bossen voor het voetlicht gebracht.

31 maart 2010

Probos lezing - "Keepers of Time?"

An exploration of cultural heritage issues in British woods and forests.

Tim Yarnell is de cultuurhistoricus van de Forestry Commission, een gerespecteerde organisatie voor haar beleid en beheer op het gebied van cultuurhistorie.

28 september 2009

"kijken-bij-collega-excursies": WNF kantoor, Zeist en Stadskantoor Leyweg, Den Haag

Bouwend Nederland organiseerde op 20 april 2010 samen met Stichting Probos de laatste 'kijken-bij-collega-excursies'. Tijdens deze excursies konden deelnemende bedrijven zien hoe gecertificeerd hout wordt toegepast en op welke wijze bouwbedrijven kunnen voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

09 september 2009

Excursie 'Historische Boselementen Ooster- en Westerzand & Westeinde, Drenthe'

Stichting Probos werkt in opdracht van de Provincie Drenthe aan het project ‘Drentse Boshistorie in Beeld’. Met dit project wil Probos het belang van cultuurhistorie in het bosbeheer onder de aandacht brengen bij zowel boseigenaren en terreinbeheerders als omwonenden.

01 september 2009

Publieksexcursie 'Historische Boselementen Westeinde, Dwingeloo'

Stichting Probos werkt in opdracht van de Provincie Drenthe aan het project ‘Drentse Boshistorie in Beeld’. Met dit project wil Probos het belang van cultuurhistorie in het bosbeheer onder de aandacht brengen bij zowel boseigenaren en terreinbeheerders als omwonenden.

18 juni 2009

derde NK mountainbike en eerste NK crossloop voor boslui

Donderdag 18 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het derde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats. Dit jaar was er ook een NK crossloop (3,5 km) voor boslui, mede georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.

12 mei 2009

Cursus bosbeheer en biodiversiteit

Op 18 mei 2010 vond de cursus bosbeheer en biodiversiteit plaats. In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos.

29 april 2009

Seminar ‘Ontwikkelingen Duurzaam Bosbeheer en Canada’s Positie met betrekking tot Certificering’

Een delegatie vertegenwoordigers van drie belangrijke bosprovincies en andere organisaties onder leiding van de Canadian Forest Service kwamen naar Nederland om zich te informeren over het duurzaam inkoopbeleid en kennis uit te wisselen over de ontwikkelingen op het vlak van duurzaam bosbeheer en certificering in Canada.

31 maart 2009

Boekpresentatie 'De aanleg van nieuwe bossen'

31 maart werd het nieuwe boek in de praktijkreeks voor bosbeheerders gepresenteerd: De aanleg van nieuwe bossen. De boekpresentatie werd gecombineerd met het aanplanten van de laatste boom in een bebossingsproject van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in de Regulieren bij Culemborg.

27 januari 2009

Trainingen voor inkopers van de (rijks)overheid 'Inkopen van hout en houten producten conform het duurzaam inkoopbeleid'

Het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid waarbij inkopers vanaf 2010 duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee moeten nemen bij al hun inkopen geldt ook voor hout en houtproducten.

02 december 2008

Workshop "Marktkansen creëren met MVO"

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is “hot”. Het is niet alleen een trend, MVO wordt ook steeds meer de norm.

13 november 2008

Start-evenement S(up)port for Nature met Erica Terpstra, Chris Kalden en bike trialist Rick Koekoek

Jaarlijks worden talloze sportevenementen in bos en natuurterreinen georganiseerd. Zowel recreanten als topsporters genieten tijdens het beoefenen van hun sport op deze manier van een geweldige omgeving.

13 oktober 2008

‘FSC hout uit Oekraïne, een nieuwe bron’

Het doel van dit seminar is om u te informeren over de huidige stand van zaken omtrent duurzaam bosbeheer in de Oekraïne en de houthandel tussen Nederlandse afnemers en Oekraïense leveranciers te promoten. Er is een delegatie uit de Oekraïne aanwezig.

23 september 2008

Symposium; Bodemschatten en Natuurontwikkeling

Het Verdrag van Malta in de praktijk

Op dinsdag 23 september 2008 heeft het symposium Bodemschatten en Natuurontwikkeling plaatsgevonden. Kasteel Hernen vormde de schitterende locatie voor dit symposium dat met 70 aanmeldingen helemaal vol zat.

18 september 2008

Cursus bosbeheer en biodiversiteit

In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos. Op 18 september staan de soortgroepen 'Mossen en korstmossen' en 'Vlinders en libellen' centraal.

16 september 2008

'Duurzaam inkoopbeleid van de overheid'

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout.

16 september 2008

Interactieve Workshop ‘Hout: Op naar 100% duurzaam inkopen’

Op dinsdagmiddag 16 september 2008 vond in Kasteel de Schaffelaar (Barneveld) de eerste bijeenkomst plaats van het project ‘Hout: Op naar 100% duurzaam inkopen’.

26 juni 2008

tweede Nederlands Kampioenschap mountainbike voor boslui

Donderdag 26 juli heeft op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het tweede Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaatsgevonden.

24 april 2008

Turven van rietplaggen een veelzijdig product

Afsluiting Leader+ project “Turven van rietplaggen”


Tijdens het LEADER+ project “Turven van rietplaggen” zijn op ambachtelijke wijze turven geperst van rietplagsel uit de Wieden en de Weerribben.

17 april 2008

Kleine houtproducenten en de internationale houthandel; een win – win situatie?

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

02 april 2008

Boek ‘Bosbeheer en biodiversiteit; suggesties voor het beheer’

Al enkele decennia staat biodiversiteit in de belangstelling, ook in het Nederlandse bosbeheer. Het vereist een enorme hoeveelheid vakkennis om onderbouwde beslissingen te nemen met het oog op het in stand houden of vergroten van de biodiversiteit.

01 april 2008

Probos lezing - "The ecological theater"

Op dinsdag 1 april 2008 heeft Hamish Kimmins een uitgebreide lezing verzorgd op de eerste Probos lezing onder de titel ‘Ecological theatre’.

15 maart 2008

publieksexcursie ‘Historische boselementen in het Ketelwald’

Op 15 en 29 maart 2008 vonden in de bossen op de Wolfsberg in Groesbeek twee publieksexcursies plaats. Tijdens deze excursies maakten per dag ca 40 deelnemers uit de omgeving van Groesbeek kennis met het rijke verleden van het Ketelwald (Nederrijkswald).

28 februari 2008

Ontwikkelingen op het vlak van duurzaam bosbeheer in Canada

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

21 februari 2008

Duurzaam bosbeheer in de praktijk

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

15 november 2007

Milieuargumenten voor het gebruik van (meer) hout en de praktijk van duurzaam inkopen

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

09 november 2007

Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol.

28 juni 2007

Startbijeenkomst ‘Ketelwald: het verleden in het heden’

Oude boselementen komen weer tot leven

Op donderdag 28 juni 2007 vond in Hotel Restaurant de Oude Molen in Groesbeek de startbijeenkomst plaats van het project ‘Ketelwald: het verleden in het heden’.

13 juni 2007

Nederlands Kampioenschap mountainbike voor boslui

Woensdagavond 13 juli heeft op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het eerste Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaatsgevonden. Het initiatief en de organisatie waren in handen van Stichting Probos.

26 april 2007

Symposium ‘De sociale aspecten van houthandel’

Op 26 april 2007 heeft het derde symposium in de reeks 'Verantwoord ondernemen met hout' plaatsgevonden.

17 april 2007

Ontwerpateliers 'Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg'

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten, organiseren Probos en Het Geldersch Landschap 4 ontwerpateliers met als titel ´Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg´.

29 maart 2007

Turven uit rietplaggen

Officiele aftrap van het project turven uit rietplaggen. Het project draait om de productie en afzet van turven, gemaakt van rietplagsel. De officiele aftragp wordt ingeleid door de gedeputeerde van Overijssel, dhr. Piet Jansen.

20 maart 2007

Voorlichtingsbijeenkomsten 'Bosbeheer & Biodiversiteit'

Tijdens de bijeenkomsten (20, 21 en 28 maart en 4 april 2007) zijn bos- en natuurbeheerders geïnformeerd over welke (beheers)maatregelen zij kunnen nemen of juist achterwege zouden moeten laten om bepaalde soorten(groepen) te bevoordelen.

20 maart 2007

Wilgengriend op landbouwgrond

Voorlichtingswbijeenkomst in samenwerking met Louis bolk instituut over de teelt van snelgroeiend hout op lanbouwgronden.

06 november 2006

Geld verdienen met uw bos?

Voorlichtingsbijeenkomsten (6, 7 en 13 november 2006) over het ‘Full service concept’ en ‘Groene diensten’

02 november 2006

Workshop 'landgoedontwikkeling’

Een interactieve workshop speciaal om initiatiefnemers in het landelijk gebied inzicht te verschaffen in landgoedontwikkeling en de bijbehorende financiële risico’s en fiscale voordelen

11 oktober 2006

Studiedag 'Particuliere natuurontwikkeling’

Het landelijk gebied zal de aankomende decennia een ander aanzicht gaan bieden. Functie-verandering komt in toenemende mate voor.

08 oktober 2006

Manifestatie 'Open Dag Hout'

8 oktober 2006: De Open Dag Hout is een themadag waar hout centraal staat en ieder jaar in een andere plaats in Nederland gehouden wordt.

29 juni 2006

BUS workshop “FOSFAAT en BIO-ENERGIE”

De mineralenhuishouding is een belangrijke factor voor de duurzame productie van biomassa, in het bijzonder wanneer de biomassa afkomstig is uit gebieden waar de beperkte beschikbaarheid van fosfaat mogelijk een probleem kan zijn.

20 juni 2006

Probos gevraagd als spreker op World Mountainbike Conference

Stichting Probos is gevraagd als spreker op het World Mountainbike Conference die van 20-23 juni wordt gehouden in Whistler (Canada). Belangrijke onderwerpen van deze conferentie zijn het aanleggen van zorgeloze mountainbikeroutes en het opbouwen van een goede verstandhouding tussen mountainbikers en terreinbeheerders.

08 juni 2006

Probos bij MCPFE-bijeenkomst 'Cultural heritage and forest management'

Cultuurhistorie mag zich verheugen in een warme belangstelling. Tijdens de verschillende MCPFE-bijeenkomsten heeft dit resulteerd in enkele resoluties op dit gebied.

30 mei 2006

Praktijkmiddag ‘Opsnoeien voor kwaliteitshout’

Deze praktijkmiddag is in het bijzonder bedoeld voor eigenaren van kwalitatief waardevolle opstanden.

07 april 2006

Excursie ‘Historische boselementen in het Ketelwald’

De belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse bossen en voor hetgeen er van die historie nog is te zien, neemt toe. Daarom organiseerden Stichting Boskaart Nederland 1832 en Stichting Probos op vrijdag 7 april 2006 een dagexcursie naar het Ketelwald.

03 april 2006

Probos bij COST-actie E40: Large dimension timber

Stichting Probos is lid van COST-actie E40, waarin wetenschappers uit Europa ervaringen uitwisselen op het gebied van 'dik hout' (> 40cm).

04 maart 2006

Werkconferentie 'Mountainbiken in natuurgebieden' - Bike Beyond

Zaterdag 4 maart 2006 organiseerde de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) voor de tweede maal een landelijke werkconferentie mountainbiken. Met de titel ‘Bike Beyond’ in het achterhoofd hebben we ons gericht op de toekomst van het mountainbiken in Nederland.

03 maart 2006

Themadag beheer van strubben en holten

Deze themadag werd door Staatsbosbeheer samen met de Provincie Drenthe georganiseerd voor lokale beheerders van Staatsbosbeheer, het Drents Landschap, Natuurmonumenten en particuliere boseigenaren uit Drenthe.

02 maart 2006

Studiedag ‘Met ethiek het bos in’

Donderdag 2 maart vond in het Aardhuis te Hoog Soeren een door de KNBV en Kroondomeinen Het Loo georganiseerde studiedag plaats. Ruim 45 leden van de bosbouwvereniging namen aan de studiedag deel.

11 januari 2006

Symposium 'Bos en Kyoto' (KNBV)

EYE-OPENERS OP SYMPOSIUM ‘BOS EN KYOTO’
Het KNBV symposium ‘Bos en Kyoto’ stond kort na de jaarwisseling gepland. Toch was dit voor 70 mensen geen beletsel om te komen. De zaal van Kasteel Groeneveld in Baarn zat dan ook lekker vol.

09 januari 2006

Presentatie over aanleg en beheer van populierenbeplantingen

9 en 11 januari 2006: Op twee verschillende locaties in de Meierij is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de populier.

25 november 2005

Officiële start project "Populieren in Het Groene Woud"

Op vrijdagmiddag 25 november werd het project "Populieren in Het Groene Woud" officieel gestart in de Vlaamse Schuur aan de Kasterensestraat 4 te Liempde.

02 november 2005

Symposium 'Verantwoord Ondernemen met Hout 2005'

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar in Fort Vechten, organiseerde Probos 2 november 2005 voor de tweede keer het symposium Verantwoord Ondernemen met Hout.

06 oktober 2005

"Visie op de houtoogst"

Op donderdag 6 oktober 2005 hebben minister Veerman en Kees Faber (voorzitter PHN) de “Visie op de houtoogst” gezamenlijk ondertekend tijdens een manifestatie in het Haagse Bos.

17 juni 2005

Presentatie 'Historische boselementen' en overdracht historische bosbouwcollectie


Op 17 juni 2005 stond cultuurhistorie in het bos centraal. Probos presenteerde het eerste exemplaar van het boek 'Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer' aan mevrouw Annemarie Jorritsma, voorzitter van het Bosschap.

03 juni 2005

Discussiemiddag bio-energie voor het PHN

Voor leden van het Platform Hout Nederland is door Probos op 3 juni een discussiemiddag georganiseerd over bio-energie. Aan de hand van stellingen en een discussiestuk is besproken of de bos- en houtsector op dit vlak een meer pro-actieve rol wil gaan spelen, aangezien de markt voor biomassa de komende jaren zal verdrievoudigen.

18 maart 2005

Fietsexcursie Veluwezoom

Eind vorig jaar is voor een selecte groep KNBV-leden een fietsexcursie georganiseerd op de mountainbikeroute van de Veluwezoom. Op verzoek is deze excursie nogmaals gehouden op 18 maart 2005.

27 januari 2005

Populierenexcursie op Landgoed Velder

Op 27 januari heeft Probos in opdracht van Stichting Populier een excursie georganiseerd op landgoed Velder bij Liempde over de rol van de populier. Gastheer voor deze excursie was Frans van Boeckel, landgoedeigenaar en handelaar in populierenhout.

09 oktober 2004

KISBos Demodag succesvol! Grote demodag bos- en natuurbeheer

Zaterdag 9 oktober is de KIS-Bos demodag gehouden te Ede. Hiermee werd het door LNV gefinancierde voorlichtingsproject KIS-Bos informatief én feestelijk afgesloten. Op deze zonovergoten dag bezochten tussen de 350 en 400 belangstellenden de vele demonstraties en lezingen.

12 augustus 2004

Fietsexcursie Veluwezoomroute

Op 12 augustus meldden negen mensen zich bij het bezoekerscentrum Veluwezoom voor de mountainbike-excursie, ondanks de voorspelde regen.

10 juni 2004

Symposium Bos en water

Op 10 juni organiseerde de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) een symposium over de rol die bossen kunnen vervullen in het waterbeheer van de 21e eeuw. Aanleiding hiervoor was de actualiteit van het onderwerp.

27 april 2004

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Bosbeheer en mountainbiken’ succesvol

Op de voorlichtingsbijeenkomst Bosbeheer en mountainbiken van 27 april 2004 waren zo'n 70 mensen aanwezig, m.n. bos- en natuurbeheerders. De bijeenkomst was gebaseerd op het onderzoek dat Probos in opdracht van provincie Noord-Brabant, ministerie van VWS, NTFU en KNWU heeft uitgevoerd naar de gevolgen van mountainbiken.

24 april 2004

Excursie ‘De ecologie van populierenbossen’

De Populierenland excursie van 24 april 2004 in het Muizenbos bij Ranst is druk bezocht. Meer dan 60 mensen waren aanwezig om van de fraaie voorjaarsflora in dit populierenbos te genieten. De belangrijkste conclusie met betrekking tot de populier was dat de populier géén negatieve invloed heeft op deze vegetatie.

15 april 2004

Symposium ‘Verantwoord ondernemen met hout’

Duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De één kan met de alsmaar toenemende druk op het bos niet zonder de ander.

© Probos , all rights reserved